Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

13 oktober 2015

Een verslag van de Denktank IZO van 13 oktober 2015: op weg naar 2020. Inclusief samenvatting in stripvorm. De Denktank leverde veel inspiratie op voor de route naar 2020.

‘Op weg naar 2020’ was een Denktank die weer veel mensen uit de zorgketen bij elkaar bracht. In Hans Oosterkamp hadden de deelnemers een vertrouwd gezicht als dagvoorzitter.

Denken en doen
Na zijn introductie was het woord aan Ron Roozendaal, CIO van het ministerie van VWS. Hij sprak over IZO in breder perspectief en constateerde dat het platform veel heeft bijgedragen in de afgelopen jaren. Vooral door niet alleen te denken, maar ook te doen. Een sterkere relatie met het Informatieberaad is zijn wens voor de komende periode. Ron nodigde de aanwezigen uit om bij hem op de koffie te komen om hun ideeën te delen.

Een verslag van de dag in stripvorm

Direct contact maken
Gijs Horvers, autisme-ambassadeur, opende met de constatering dat het vaak bijzonder is als een cliënt komt spreken. Alsof dat een beetje eng is. Hij doorbrak die spanning met zijn open en losse manier van presenteren en door direct contact te maken met mensen in de zaal. “Contact zal altijd de basis blijven, hoeveel techniek we ook ontwikkelen.”

Luister naar je spiegelbeeld
Op speelse wijze hield Ton Planken ons vervolgens een spiegel voor: luister naar je spiegelbeeld. “We praten te veel en luisteren te weinig.” Ton sprak een uur lang, de zaal luisterde en werd veel inzichten rijker.

Workshops
Het middagprogramma draaide om vier workshops. Zo presenteerde het CAK een case over klantbenadering, waarna gezamenlijk gesproken werd over diverse thema’s rondom de communicatie met de klanten. In een tweede workshop presenteerden Zorginstituut Nederland en het Leger des Heils hun initiatief om te komen tot een uniforme gegevensset, om de administratieve lasten voor zorgaanbieders te verlichten.

Wie is de baas, en de relatie tussen cure en care
‘Wie is de baas in het informatielandschap?’ was een vraag die in de derde workshop veel discussie opleverde. In de laatste workshop werd de relatie tussen de cure en de care gelegd en geïnventariseerd wat moet gebeuren om de informatievoorziening voor patiënten te verbeteren. Door het onderscheid te maken tussen snel haalbare en noodzakelijke stappen ontstonden nieuwe inzichten.

primary@149.210.155.96