Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

2016

Denktank IZO: juist geïnformeerd zijn, is cruciaal voor regie (3 november 2016)

Een alleenstaande vrouw van 83 die thuis wil blijven wonen. Een altijd en overal beschikbaar elektronisch dossier voor een meisje met het Rett-syndroom. Kraamvrouwen die zelf hun zorg organiseren. Op de Denktank van 3 november werd duidelijk dat er vooruitgang geboekt wordt in informatie-uitwisseling die patient included is.

De zaal zit vol met onder anderen bestuurders, beleidsmakers, cliënten, zorgaanbieders, softwareleveranciers en vertegenwoordigers van gemeenten. Dagvoorzitter Hans Oosterkamp geeft de deelnemers meteen extra motivatie mee. “Morgen kunnen ook wij patiënt zijn. Er moet gewerkt worden. We worden steeds concreter met de community die IZO heeft. Wat kunnen we vandaag samen pakken en maken?”

De vierde grote revolutie
Bas Eenhoorn, Digicommissaris van Nederland, brengt in zijn openingsspeech naar voren dat de digitalisering de samenleving in alle hoeken en gaten zal veranderen. “Het is de vierde grote revolutie van de mensheid. We zien ook in de zorg niet hoe snel ontwikkelingen gaan. In het belang van de patiënt moeten we de benodigde stappen zetten.”

Eenhoorn benoemt de grote machtsstrijd tussen patiënten en zorgverleners. “We hebben het over het weggeven van privacy. Wie is de baas over cliëntgegevens? Wie houdt toezicht? Het is verbazend dat we op basis van alle kennis die we hebben, niet delen. Als we de cliënt de regie geven, krijgen we als overheid vertrouwen terug.”

Blockchain: de toekomst?
Al in de aanloop naar de Denktank gonsde de term blockchain rond. De kern van blockchain is dat er één bron van waarheid voor iedereen ontstaat. De compliance vindt vooraf plaats.

De verwachtingen zijn hooggespannen. Of blockchain daadwerkelijk de heilige graal is, moet de toekomst uitwijzen. “Ik vind het net zo vaag en spannend als websites voor de opkomst van internet", zo leidt Mike Dell de resultaten van twee blockchainpilots in. “Blockchain zijn regels die in het systeem vastzitten én door het systeem worden gecontroleerd. Het leuke is dat de informatie integer is en dat je dat kunt bewijzen.”

Bas Kaptijn van ICTU presenteert namens Zorginstituut Nederland de blockchainpilot ‘Zorg Thuis Log’ van Geertje, een alleenstaande vrouw van 83. Met haar telefoon staat zij via Smart Contract in direct contact met nooddiensten, verzorgenden en familie, en geeft zij wie ze maar wil inzicht in haar gegevens. Via het Zorg Thuis Log wordt alles geregeld wat vroeger in het schriftje op het aanrecht werd geschreven, en meer. Van hulp bij het aantrekken van steunkousen tot de buurtbus, en van periodieke controles door de huisarts tot de besturing van domotica.

Stefan Visser van VGZ: “Met blockchain kun je informatie uitwisselen zonder dat je een notaris nodig hebt.” Hij toont wat een pilot voor kraamzorg op kan leveren: dat bij de organisatie van zorg de kraamvrouw veel meer aan het roer staat dan de verzekeraar. Er is één administratie voor diverse partijen. En het is transparant, realtime en on demand in plaats van dat er controle achteraf plaatsvindt. Dat scheelt tijd en geld. 

Meer regie over gezondheid
Dat de traditionele manier van communiceren ook in de jeugdzorg zijn langste tijd gehad heeft, bewijst de presentatie van de Gemiva-SVG Groep. Annemarie, de moeder van Laura – die het Rett-syndroom heeft – laat op heldere wijze zien hoe zij in MijnDossier! met het dagverblijf en de zorggroep communiceert.

Annemarie: “In het schriftje stond vroeger hoe het met Laura was gegaan. Nu heb ik meer regie over haar gezondheid. Ik sta altijd en overal in direct contact met kinderdagcentrum. En ook andere betrokkenen, zoals haar fysiotherapeut en logopedist, geven in het dossier aan wat Laura deed en goed kon.”

Marcel Heldoorn, manager Digitale Zorg bij Patiëntenfederatie Nederland, betitelt MijnDossier! aIs informatief, praktisch en inhoudelijk.

Pilot process mining
Hans Verkruijsse, Bestuurlijke Informatieverzorging aan Tilburg University, geeft inzicht in de resultaten van de pilot process mining.

Process mining blijkt een innovatief hulpmiddel om knelpunten in administratieve processen op te sporen. Daarmee kunnen processen worden verbeterd, bijvoorbeeld in de doorlooptijd van de aanvraag van zorg en in de financiële afhandeling. Zo kunnen administratieve lasten direct worden verlaagd.

Hans: “Het toepassen ervan bleek wel zo interessant dat mensen er graag voor terugkwamen van vakantie. Process mining gaat over verbinding leggen tussen processen en data. In eerste instantie vraagt dat om dubbel werk. In plaats van bomen blijven omhakken moeten we eerst samen de botte bijl slijpen voordat we weer aan de slag gaan. We moeten het met elkaar doen.”

Constructief en uitnodigend
Hoe anders kan deze Denktank besloten worden dan met het delen van informatie? Cliënten lieten weten er de volgende keer graag weer bij te willen zijn. Enkele reacties uit de zaal: ‘goed dat we standaardiseren en formele paden gaan bewandelen, ‘het is constructief en mensen staan open voor ideeën’ en ‘we gaan verder in een werkgroep en kunnen stappen maken’.

Aanbevelingen en uitdagingen voor de Denktank IZO worden ook genoemd tijdens de plenaire terugkoppeling: ‘het kost moeite om de klik te maken naar patiënt centraal’, ‘alleen uitnodigen om mee te denken is onvoldoende’, ‘houd rekening met individu of maatwerk’ en ‘regie moet gaan over wat iemand wil en moet niet van tevoren bepaald worden’.

Meer weten over Denktanks?
Platform IZO zet kennis en ervaringen uit de Denktanks in om nieuwe producten te ontwikkelen voor de informatie-uitwisseling in de zorg en ondersteuning. Wilt u meer weten over Denktanks IZO in het algemeen? Kijkt u dan op deze pagina. Foto's die genomen zijn tijdens de Denktank vindt u op deze pagina.

Meer nieuws
Zie ‘Lees ook’ voor meer nieuwberichten die op deze website verschenen bij de Denktank IZO van 3 november 2016. De inzichten en ervaringen uit de vier workshops, zowel van de deelnemers als de workshopbegeleiders, staan onder 'Workshopverslagen'.


Op weg van Denktank naar Doetank (16 juni 2016)

“Mijn complimenten voor de visie van het Toekomstbeeld IZO. Wel wil ik een oproep doen: de Denktank IZO moet een Doetank worden. Dus kom met concrete voorstellen.” Met deze woorden zette Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS de zaal in de juiste mindset

Voor de eerste Denktank IZO van 2016 kwamen op donderdagmiddag 16 juni ruim 120 deelnemers samen in CORPUS Congress Centre, om te denken, doen en leren: in interactie met elkaar en met de experts van vier workshops. 

Het publiek was een bonte mix van zorgaanbieders, verzekeraars, gemeenten, softwareleveranciers, branche- en uitvoeringsorganisaties, consultants en afgevaardigden van ZBO's, zorgkantoren en het ministerie van VWS. Zij ontmoetten elkaar rond het thema innovatie in de informatievoorziening in de zorg en ondersteuning (IZO).

Hoe komt het Toekomstbeeld dichterbij?

In de inleiding zette dagvoorzitter Hans Oosterkamp direct de toon. “IZO is tot nu toe onder de radar gebleven, maar we gaan nu uitvoering geven aan de ideeën. Ook cliëntenorganisaties worden vanaf nu betrokken bij informatievoorziening in de zorg en ondersteuning.”

Hans benoemde dat het daarbij essentieel is om in plaats van tegenstellingen juist overeenkomsten bij elkaar op te zoeken. Zo brengen we het gezamenlijke Toekomstbeeld IZO dichterbij.

Film
Tijdens en na de Denktank zijn filmopnamen gemaakt. De compilatie geeft een compleet beeld van de bijeenkomst, inclusief reacties van Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS en een aantal deelnemers.

Word eigenaar. Pak je rol.
In de openingsspeech vertelde Erik Gerritsen dat hij tot een paar weken geleden niet afwist van het bestaan van IZO. “Zo’n vertegenwoordiging van partijen uit de volle breedte van het werkveld van zorg en ondersteuning moet blijven bestaan.          

Het Informatieberaad handelt voornamelijk uit curatief perspectief. IZO is daarbij een belangrijke aanvulling. Bovendien leveren de samenwerkende partijen in IZO-verband ook nog eens concrete resultaten.              

Erik moedigde IZO dan ook vooral aan om door te gaan. “Het Toekomstbeeld is prachtig. Komende maandag wordt die visie aangenomen in het Informatieberaad.”                       

Het Informatieberaad heeft voor de verwezenlijking van de visie wél concrete voorstellen nodig uit het werkveld, benadrukte Erik. Zijn doorzettingsmacht kan helpen bij de verwezenlijking.                            

“Het zou mooi zijn als we de verbinding nog beter kunnen leggen. Daarvoor is eigenaarschap nodig – dat moeten we creëren. Wie zich eigenaar voelt, kan samen met anderen oplossingen bedenken. Pak je rol.”                          

Weg met de ‘e’ van e-health
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het tweede deel van zijn speech ging Erik in op e-health-toepassingen.“Het is de hoogste tijd dat dit echt doorzet.” 

Innovatieve toepassingen moeten zo algemeen geaccepteerd worden dat de eerste ‘e’ van e-health overbodig wordt: E-health, zoals beeldzorg, is namelijk bijzonder belangrijk voor de gezondheid van patiëntenHet moet een vanzelfsprekende brede beweging worden waarin alles patient included is. Wat we daarbij nodig hebben, is opschaling. Vandaar ook dat we de eHealth-week inclusief de patiënt hebben georganiseerd. Dat bleek een enorme meerwaarde.                         

Erik besloot met: “Graag kom ik een volgende keer weer terug, voorwaarde is dat ook deze bijeenkomst patient included is en dat jullie met concrete ontwikkelingen aan de slag zijn.  

Tijdens en na de Denktank zijn opnamen gemaakt. De compilatie geeft een compleet beeld van de bijeenkomst, inclusief reacties van Erik Geritsen en deelnemers.  


Vier workshops, vier pitches
De vier workshops presenteerden zich elk met een pitch. Wie enthousiasmeert de meeste deelnemers? Zij mochten zich twee keer naar de breakout-zaal van hun keuze begeven.

1 Hoe breng je architectuur in de praktijk?
Toen Sheila Ghosh vier jaar geleden ziek werd, moest ze haar eigen cd-rom meenemen naar het ziekenhuis. Haar persoonlijke verhaal maakte het belang van goede architectuur in een keer duidelijk én het betrekken van de patiënt. In de workshop,die ze samen met Maikel Fraikin leidde, konden deelnemers meteen aan de slag met architectuur en infrastructuur.

2 Process mining in de zorg
Angelique Koopman ging in op de age of datafication waarin we leven. In de workshop werden zorgpaden inzichtelijk gemaakt met process mining. Hoe kunnen we processen verbeteren en administratiekosten verlagen, zonder dat we elk een eigen olifantenpaadje maken?

3 Standaarden en modellering
Zien we door de bomen het bos nog? Er zijn nu veel standaarden, met veel verschillende beheerders en een eigen ‘kleur’ en taal. In de workshop van Claartje Hülsmann en Elly Kampert-van Galen bespraken de deelnemers wat kan blijven en wat om vernieuwing vraagt.

4 Blockchain in de zorg
Met een filmpje over bitcoin vestigde Marloes Pomp de aandacht op blockchain. De kern is dat er één bron van waarheid voor iedereen ontstaat. De compliance vindt vooraf plaats. Maar wat is de meerwaarde van dit systeem voor ‘Geertje’ en kan dit het boekje waarin al haar zorgverleners nu transacties schrijven vervangen?

Reacties en eyeopeners uit de workshops
Na de twee workshoprondes was er zowel voor de deelnemers als de workshopleiders gelegenheid om inzichten, suggesties en andere reacties te uiten.

Workshop Architectuur in de praktijk
“Standaarden houden velen nu tegen, want ieder wil een eigen model vasthouden. Maar standaarden kunnen wel van grote meerwaarde zijn – ze gaan samen met beleidsvrijheid en je eigen ding doen. Omgekeerd kan het niet zo zijn dat iedereen zijn eigen ding doet zonder standaarden.”  

“We hebben het architect-zijn meer in ons dan we denken. Architectuur is een bindmiddel.”

“Het woord architectuur heeft een slecht imago: niet concreet, niet praktisch, en technisch. Daar ga ik de komende maanden aan werken. Ik sta vaak ver van de zorgprocessen zelf af. Mijn doel is meer contact leggen met de mensen waar het om draait.”

“Niet terugvallen in architectuur: de hele wereld proberen te vangen. Ik hoop dat de architectuurboard ons kan helpen om te verbinden en dat de leden de goede vragen stellen.”    

“We moeten samen in gesprek raken, kijken wat het probleem is en kijken wat de oplossing is.” 

“We moeten nog veel doen aan communicatie over wat we doen en wat we willen bereiken.” 

Lees het volledige verslag van de workshop Architectuur in de praktijk >

Workshop Process mining
“Als gespreksleider merkte ik dat de workshop veel nieuwsgierigheid heeft losgemaakt. Ik zie veel mogelijke toepassingen van data-analyse en process mining in de care-markt. Graag help ik mensen verder.”  
 
 

“De vraag bij mij was: ‘wat kan ik nu met data-analyse?’. Ik heb nog steeds het idee dat gegevens alleen gebruikt worden om te bevestigen wat je al weet over en van patiënten, terwijl je het meteen weet als je het vraagt aan de mensen om wie het gaat.”     

Lees het volledige verslag van de workshop Process mining >

 
 
 
 
 
Workshop Standaarden en modellering
“We willen graag een boodschap teruggeven aan Erik Gerritsen, namelijk: pas de wetgeving aan. Want nu is vaak onduidelijk welke keuze we moeten maken rondom standaarden. In de wet moet eigenlijk staan welke standaard gehanteerd wordt.”              

“Het zou goed zijn om zaken op dezelfde manier te benoemen en te beschrijven. Internationale standaarden bestaan al: we zijn bezig te bekijken hoe we daar op aan kunnen sluiten. De GBA is hier in Nederland nu eenmaal standaard en die strookt niet altijd met internationale standaarden.”

Lees het volledige verslag van de workshop Standaarden en modellering >

Workshop Blockchain in de zorg
“Als workshopleider ben ik positief gestemd – over de opkomst en over de wil het onderwerp te begrijpen. Deelnemers hebben al veel gehoord over mogelijkheden van blockchain en de bereidheid om aan de slag te gaan is groot. Het is vergelijkbaar met het enthousiasme uit de tijd dat internet opkwam. Maken we het openbaar of gesloten? Hoe gaan we om met privacy? Wie is de eigenaar? Veel voorwerk is al verricht.”

Blockchain is het ultieme voorbeeld van bronadministratie en transparantie – dus ik vrees voor mijn carrière, hahaha.”  

“Met blockchain verdwijnt de administratie aan de achterkant. In een volgende workshop een prototype presenteren met pgb – dat zou heel mooi zijn.” 

Lees het volledige verslag van de workshop Blockchain in de zorg


Sfeerimpressie Denktank IZO 16 juni 2016


Najaar: tweede Denktank IZO 2016
Hans besloot met: “Let’s hit it! Het kan niet misgaan – we hebben veel expertise in huis.” We kijken terug op een succesvol congres dat veel nieuwe inzichten opleverde om de zorg voor mensen te verbeteren. Met de extra bagage uit de bijeenkomst van vandaag kan de volgende Denktank nog meer een Doetank worden. In het najaar wordt het tweede IZO-congres van 2016 georganiseerd, waarin de positieve tendens voortgezet wordt.             

Meer informatie     
Samen met de leiders van de vier workshops bouwt Zorginstituut Nederland in de komende weken voort op de opbrengst van de workshops. Zo geven we met alle betrokkenen gehoor aan het appèl tot daden. Welke vervolgacties kunnen we definiëren en hoe gaan we die uitvoeren? Daarover verschijnt in de zomer een nieuwsbericht op deze website.

Wilt u meer weten over de Denktank IZO, het Toekomstbeeld en Platform IZO? U kunt contact opnemen via infoizo@zinl.nl.    

primary@149.210.155.96