Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

4 juni 2015

Een verslag van de IZO Denktank van 4 juni 2015: de klant in een digitaal 2020. Centraal in de Denktank stond vooruitblikken op de digitale mogelijkheden voor de klant. 

Na de opening door Elke Buis nam Diederik Burer de zaal direct mee naar 2020. Hij schetste de snelheid van technologische ontwikkelingen en wat er nu al beschikbaar is aan technieken en informatie.

Vervolgens werden de bezoekers bijgepraat over de resultaten en ontwikkelingen bij IZO voor de klant. Zo wordt Regelhulp.nl overgedragen aan het CAK en blijft Hoeverandertmijnzorg.nl in de lucht tot het einde van het jaar.

Intussen wordt bij het CAK en VWS nagedacht over een zorgportaal. Govert Claus vertelde hoe het IZO-team tot de Klantvisie – Informatiebehoefte van de klant is gekomen. Tot slot lichtte Ingrid Claassen de persona’s toe die vorig jaar zijn ontwikkeld.

MijnOverheid
Na een korte pauze was het de beurt aan Paul Zeef van Logius. Hij ging in op MijnOverheid, de persoonlijke website voor overheidszaken, waar al ruim anderhalf miljoen mensen toegang hebben tot hun gegevens in bronregisters, berichten van overheidsorganisaties en de status van lopende zaken. Biedt dit ook voor de zorg perspectief?

Persoonlijk gezondheidsdossier (PGD)
Van MijnOverheid werd de stap gemaakt naar mijn persoonlijk gezondheidsdossier (PGD). Bernadette van Oost (NPCF) vertelde over het PGD. Het idee om mensen een digitaal hulpmiddel te geven voor hun gezondheidsinformatie slaat breed aan. Patiëntenfederatie NPCF zet zich al jaren in voor een PGD.

Concept van het Toekomstbeeld 2020
De bijeenkomst werd afgesloten door Daan Wijnmaalen die het concept Toekomstbeeld voor 2020 presenteerde en vroeg om reactie en input van de aanwezigen. Hij liet zien dat het Toekomstbeeld 2020 enerzijds wordt geleid door het beleid voor de komende jaren.

Bijvoorbeeld door denken vanuit mensen in plaats van denken uit systemen of stelsels en door meer zelfredzaamheid en meer regie bij de klant, door integrale zorg over sectoren heen en door de vervanging van tweedelijnszorg en -ondersteuning door eerstelijnszorg en -ondersteuning.

Anderzijds zijn daar de ICT-innovaties rond domotica, robotica en digitalisering, die impact hebben op de zorg zelf, op de wijze van zorgregistratie en op de achterliggende zorgadministraties.

primary@149.210.155.96