Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Terugkoppeling uit Denktank IZO 3 november 2016

Denktank 13 juni 2017

Succesvolle IZO-innovaties doorlopen een aantal stadia voordat ze volwassen genoeg zijn om te worden overgedragen aan het werkveld. Van denken, naar doen, naar doorleven naar doorgeven. Vier sprekers lichten ieder de doorontwikkeling toe die IZO-innovaties in de afgelopen periode hebben doorgemaakt.

MedMij – Indra Henneman

Indra: “Wat wil je MedMij? was een geslaagde workshop in de vorige Denktank IZO. De ideeën van de deelnemers zijn meegenomen bij de verdere ontwikkeling van MedMij, vooral vanuit cliëntperspectief. We hebben dit vormgegeven in de Roadmap Afsprakenstelsel.” 

Zo staan in 2017 onder andere afspraken over huisartsenzorg en online afspraken maken voor ziekenhuiszorg op de kaart, en in 2018 afspraken over acute zorg, jeugdgezondheidszorg, geboortezorg, e-consult en patiëntvoorlichting.


Vertaaltool – Wim Wensink

De vertaaltool kwam aan bod in de workshop Harmoniseren of vertalen? in de Denktank van november 2016.

Wim: “Al jaren wordt gewerkt aan eenheid van taal in de zorg en ondersteuning, maar het blijft de vraag of dat een haalbare kaart is. Sinds mensenheugenis worden verschillende terminologieën gebruikt. De vertaaltool voor medische overdracht is een tussenoplossing die het makkelijker maakt om zeker te weten dat je het over hetzelfde begrip hebt.”

“In de workshop van vandaag laten we zien hoe de vertaaltool in de afgelopen tijd doorontwikkeld is en geven we een demonstratie. Ook kunt u ideeën aanreiken over hoe de tool er in de toekomst uit moet komen te zien.”


Zinvol Zoeken – Aad Spee en Diederik Burer

Aad: “We begonnen in de workshop van november met intelligent zoeken, dat was na afloop ‘lomp zoeken’ geworden en nu is het 'gericht' ofwel 'zinvol zoeken'. Hoe dan ook is de essentie: de kennis van patiënten inzetten om anderen te helpen bij hun zoektocht op internet.” Aad geeft met behulp van een praktisch voorbeeld aan hoe slim zoeken werkt. “Ik word boos en moedeloos van de resultaten die ik vind als ik zoek op ‘mijn moeder is dement, wat nu?’.”

Diederik: “Dat komt doordat jij met Google zoekt. Het probleem daarmee is dat de advertenties tot stand komen op basis van profiling. Google is gratis, dus jij bent het product.”

Zinvol Zoeken is een manier om de persoonlijke informatiebubbel die Google voorschotelt te omzeilen.

De zaal neemt meteen de proef op de som en waardeert via de smartphone vijf zoekresultaten op zinvolzoeken.luminis.amsterdam. Zo wordt wisdom of the crowd ingezet en verankerd in het systeem. Aad: “Dus als we nu het zoekveld in Zinvol zoeken gebruiken met ‘help mijn moeder is dement, wat nu?’, dan worden resultaten gepresenteerd op basis van uw beoordeling.”

De demo laat zien dat de kennis van de groep als geheel betere resultaten kan opleveren dan die van een individu.

Aad: “Stel dat iedere patiëntenvereniging deze ranking zelf gaat doen, dan ontstaat een eigen zoekmachine met gegarandeerde privacy. Via een eigen ingang kunnen niet alleen patiënten maar ook mantelzorgers en wetenschappers zoekresultaten voorzien van sterren.” Aad stelt de zaal de vraag wie er bereid is om hiermee te experimenteren.


Mijn Zorg Log – Idius Felix

Idius: “Op eerdere Denktanks is het onderwerp blockchain op tafel gebracht. We stelden ons de vraag wat deze nieuwe technologie zou kunnen betekenen voor de zorg. Wat zijn de consequenties voor de techniek, de gebruikte processen en de wet- en regelgeving in de zorg? Niemand kon het ons vertellen. We zijn toen concreet aan de slag gegaan. En kozen ervoor om een werkende oplossing aan de hand van een praktijkcasus te maken: van denken naar doen. Het ontwikkelen van een blockchain-oplossing en een app voor mobiele telefoons was geen doel op zich, maar heeft ons wel het inzicht gegeven dat de digitale informatievoorziening echt anders kan en welke mogelijkheden er zijn.”

Het resultaat is Mijn Zorg Log: de eerste werkende blockchain in de zorg.

Idius: “Met blockchaintechnologie kunnen we echt invulling geven aan efficiëntie en minder administratieve lasten. Mijn Zorg Log stelt de cliënt centraal, informatie over wat er met de cliënt gebeurd is, is onweerlegbaar. Er is één waarheid.”

Blockchain is geen heilige graal. ‘Mijn Zorg Log’ vraagt nog om zorgvuldige praktijkbeoefening samen met partijen op het gebied van veiligheid, wetgeving en privacy. En de vraag ‘waar kunnen we het inzetten?’ is een lastige.

Idius: “Deze IZO-innovatie wordt inmiddels ook door de buitenwereld erkend, en daar mogen we allemaal een beetje trots op zijn. We zijn als ICT-project in de zorg genomineerd voor de Computable Awards. Vanaf 4 juli kun je op ons stemmen.”primary@149.210.155.96