Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Workshop 2 - Data-gestuurde signalering als oplossing voor het doolhof in de zorg?

Bekostiging en administratie zijn nu vaak leidend in het hulpaanbod. Er wordt van alles geregistreerd over cliënten, maar hoe veel daarvan wordt daadwerkelijk benut? En is het de bedoeling om deze gegevens ook allemaal in te zetten?

Er komen steeds meer instrumenten beschikbaar die het mogelijk maken om geanonimiseerde data te gebruiken zodat de zorg beter kan worden. Door bijvoorbeeld bredere en diepere data-analyses te maken, is het mogelijk om vroegtijdig situaties en risico’s te onderkennen.

Maar drijven we hiermee mensen op basis van data in het bekende hoekje? Weten we hoe betrouwbaar deze data zijn? Welke risico’s lopen we voor wat betreft onze privacy?

Tijdens deze workshop gaat u concreet aan de slag met drie casussen. Welke gegevens en welk ontwerp kunnen behulpzaam zijn om geschikte zorg of ondersteuning te bepalen? Is het mogelijk om eerder in te grijpen en wellicht erger te voorkomen? Wat moet veranderen in ons zorgstelsel om deze werkwijze in de praktijk te brengen?

De workshop wordt verzorgd door Christian Gonzalez en Jessica Teunissen van Zorginstituut Nederland.

Christian Gonzalez, Zorginstituut NederlandJessica Teunissen, Zorginstituut Nederland

primary.istandaarden.wooltown.nl