Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Workshop 3 - De klantreis van Annie in de langdurige zorg

Annie is een dame op leeftijd die om diverse redenen in de Wlz zit. Hoe kan zij centraal komen te staan in haar zorgnetwerk? We gaan met elkaar het gesprek aan over de gegevens die we willen, kunnen en moeten uitwisselen om haar ‘klantreis’ zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

Het doel is om Annie een ‘doen-scenario’ te geven. Dat gaan we schrijven op drie niveaus.

  • We geven inzicht in de data vanuit Nederland, de gemeente en de eerste lijn en daar gaan we vervolgens het gesprek over aan.
  • We geven inzicht in wat nodig is van u of uw organisatie om Annie – en haar zorgnetwerk – te helpen.
  • We bekijken het hele systeem. Wat is dat? En waar is de mens? We voeren een dialoog over inzichten en uitdagingen.

Samen met de deelnemers gaan we op zoek naar manieren om de klantreis van Annie te verbeteren. Welke drempels moeten weggenomen worden? Wie gaat dat doen? Hoe leren we van elkaar en van andere initiatieven? Kunnen we samen verder komen?

De workshop wordt verzorgd door Jochem van Hal van I Logos en huisarts en 'omziener' Marcel Kerkhoven.

Jochem van Hal, I Logos Marcel Kerkhoven, huisarts en ´omziener´

primary.istandaarden.wooltown.nl