Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Workshop 1 - Hoe Janny haar weg (niet) vindt door het zorgaanbod

Voor cliënten kan het al een hele uitdaging zijn om de juiste zorg en ondersteuning te zoeken en vinden. Maar ook zorgprofessionals kunnen wel wat hulp gebruiken om mensen wegwijs te maken in het zorglandschap.

Met dit in het achterhoofd heeft het programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) van het ministerie van VWS de afgelopen anderhalf jaar op verschillende manieren geïnventariseerd hoe burgers en zorgverleners zich digitaal en anderszins oriënteren op zorg en ondersteuning. In deze workshop worden de bevindingen gepresenteerd en toegepast.

De deelnemers gaan met elkaar in gesprek over manieren om informatie over zorg en ondersteuning op het juiste moment dichter bij de burger te beleggen. Dit doen we aan de hand van de persona Janny, een vrouw van 75, die zich steeds minder makkelijk weet te redden in het informatie-oerwoud.

Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie oog houdt voor alle burgers en hen weet te bereiken?

De workshop wordt verzorgd door Aty de Groot en Jasper Muskiet van het ministerie van VWS.

Aty de Groot, ministerie van VWSJasper Muskiet, ministerie van VWS


primary.istandaarden.wooltown.nl