Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Workshop - De Vertaaltool voor medische overdracht: wat kun je ermee?

Denktank IZO 13 juni 2017
Workshopbegeleider: Wim Wensink

Werken aan de doorontwikkeling van de brug tussen medische terminologie

Instanties wisselen informatie over en weer verschillend uit. Dat gebeurt in allerlei terminologieën en standaarden. Hoe ga je om met deze diversiteit en hoe hebben patiënten hier zo min mogelijk hinder van? Aan de hand van een interactieve sessie met de vertaaltool verkennen de deelnemers de toekomst.

Medische aandoeningen hebben vaak per specialisme een andere benaming. Om spraakverwarring en de gevolgen daarvan te voorkomen, ontwikkelde Zorginstituut Nederland vanuit de Denktank IZO samen met onder andere Stichting HL7 de vertaaltool voor medische terminologie. De tool slaat de brug tussen medische talen zodat iedereen het over hetzelfde begrip heeft.

Vooral in overdrachtsituaties komt de tool van pas, bijvoorbeeld van ziekenhuis naar huisarts, wijkverpleging, thuis- of mantelzorg. Vaak gaat overdragen goed, maar soms – in circa 25% van de gevallen – treden verkeerde interpretaties op of is sprake van ontbrekende of verouderde informatie. Dat kost altijd tijd en geld.

In de workshop zien de deelnemers wat de vertaaltool kan. Een ontslagbrief wordt gelezen, gescand en vertaald. De tool is zelflerend: net als in internetzoekmachines worden autosuggestieresultaten getoond. De vertaalde begrippen worden zichtbaar aangegeven. De originele ontslagbrief blijft om juridische redenen ongewijzigd.

In de afgelopen periode is de vertaaltool doorontwikkeld. De deelnemers bespreken de doorontwikkeling van de tool aan de hand van een aantal vragen:

Functionaliteit: wat moet of kan er anders of beter aan de vertaaltool?

 • De tool zou toepasbaar moeten zijn in Wmo-situaties. Daar is terminologische verwarring gaande en is winst op gebied van administratieve lastenverlichting te behalen.
 • Integratie met ECD/EPD is een must om administratieve lasten terug te dringen.
 • In deze vorm lijkt het wat te zwaar voor de praktijk. Is een vertaaltoolveldje in het bestaande regime een optie?
 • Iedereen moet het gebruiken: als de ene specialist het gebruikt, de ander ook.
 • Regelmatig opschonen, schrappen wat niet wordt gebruikt.
 • Testen op gebruiksvriendelijkheid door gebruiker zelf is een must.
 • Stel een superuser in per organisatie. Alleen die mag synoniemen invoeren.
 • De tool zou ook een oplossing kunnen bieden voor de afkortingenproblematiek.

Regie: wie zou de verdere ontwikkeling en het beheer op zich kunnen nemen?

 • Begint met de vraag wie de doelgroepen zijn: medici, verpleegkundigen, andere zorgprofessionals?
 • Zolang functionaliteit nog niet definitief gereed is, moet de overheid het blijven ontwikkelen. Wel marktpartijen betrekken en pilots uitvoeren in het werkveld.
 • Een organisatie als Nictiz zou het onderhoud kunnen doen.

Reacties

“Het lijkt erop dat de vertaaltool voornamelijk bedoeld is om informatie vanuit medisch specialisten over te hevelen zodat de thuis- of wijkzorg geen interpretatiefouten maakt.”

“De vertaaltool volgt zo te zien een langetermijnontwikkeling. Het concept is goed, er is veel behoefte aan een vertaling aangezien we toch nooit naar één taal overgaan. Maar: doorontwikkeling is echt nodig.”

“Waarom wordt de vertaaltool niet openbaar aangeboden op internet? Daar kan pas echt doorontwikkeling plaatsvinden. Dan hoeven wij het niet te verzinnen, maar verzint de wereld het voor ons.”

primary@149.210.155.96