Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Workshop - Kun je de impact van veranderen voorspellen?

Denktank 13 juni 2017
Workshopbegeleider: Aad Spee

Verandering is de enige constante

De informatievoorziening in de zorg en ondersteuning moet meebewegen met de wet- en regelgeving, die voortdurend verandert. Het leidt tot lange discussies en trage besluitvorming. Hoe mooi zou het zijn als bij een aangekondigde beleidswijziging een neutraal orgaan aangeeft: ‘een verandering heeft deze gevolgen, dus u moet dit doen.’

In deze workshop gaan we de mogelijkheden na om impact van tevoren inzichtelijk maken, zoals het Centraal Planbureau bijvoorbeeld doet bij het doorrekenen van de verkiezingsprogramma’s. Kunnen we voor de zorgsector een vergelijkbaar instrument ontwikkelen dat consequenties van nieuw beleid voorspelt?

Hoe kan zo’n ‘impacttool’ helpen, waar moet het aan voldoen en welke invloeden moet het meten? Die vragen maken de tongen los. In een goede, positief-kritische sfeer ontstaan een conservatief kamp – zijn we al toe aan deze vragen? – en een vooruitstrevend kamp: ik houd niet op met denken!

Al pratend komt boven tafel wat de tool zou moeten meten: privacy, input, output, toekenning, toetsingskader, dynamiek, dienstverlening aan cliënten, doorlooptijd, conversie. Ook gaan de deelnemers op zoek naar voor- en nadelen van een eventuele impacttool. Wat zijn kansen en wat zijn risico’s?

Voordelen en kansen impacttool

 • Objectief en onafhankelijk
 • Eenduidige analyse van impact
 • Betere samenwerking: gezamenlijk startpunt voor veranderingstrajecten
 • Efficiënter: administratieve lasten omlaag
 • Preventieve werking: ‘bezint eer ge begint’
 • Steun en draagvlak voor wijzigingen wordt groter
 • Scenarioafwegingen worden mogelijk
 • Resultaatkrachtiger: minder zwalkend beleid
 • Hoe groter de wijziging, des te belangrijker is zo’n tool

Nadelen en risico’s impacttool

 • De complexiteit kan voor vertraging zorgen 
 • De bruikbaarheid: hoe divers kun je het inzetten?
 • De werkelijkheid is te weerbarstig
 • Geeft alleen impactanalyse, maar niet ‘en wat doen wij er nu mee?’
 • Hoe uitvoerbaar is het en hoe praktisch zijn de resultaten toepasbaar?
 • Wie betaalt het?
 • Normenkader: hoe wordt dit ontwikkeld?
 • Tegenstrijdige belangen: inzetten voor ‘politieke beslissingen’
 • Wat draagt het bij aan de informatiepositie van cliënten?

Vervolg
De vraag aan het einde van de workshop is: heb je voor een impactanalyse van beleidswijzigingen een onafhankelijk instituut nodig? Hoe zorg je voor de verschillende invalshoeken? De dialoog in de workshop wordt als waardevol gezien, maar de scope die ontstaan is, mag scherper gesteld worden.

Dat moet naar voren komen in een volgende sessie die het Zorginstituut voorbereidt. Een aantal deelnemers geeft zich alvast bij Wouter Franke op.

Reacties

“De ervaringen met de decentralisaties en het trekkingsrecht pgb zijn spreekwoordelijk. Dan was een goede impactanalyse heel welkom geweest.”

“We hebben toch al zo’n tool? GBV: gezond boerenverstand!”

“Is er wel echt sprake van een keten en is belangenvrije impactanalyse wel mogelijk?”

“Hoe ver ga je met voorspellingen: hoeveel parameters kun je meenemen?”

“Dit scheelt mij werk, ik hoef geen uitvoeringstoets meer zelf te schrijven.”

“Het is een zeer complex vraagstuk dat niet alleen veel processen raakt, maar ook veel kaders en consequenties. Hoe zet je het nuttig neer, dus zonder de lasten te vergroten?”


primary@149.210.155.96