Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Workshop - Waardecreatie door innovatie!

Denktank IZO 13 juni 2017
Workshopbegeleiders: Stephanie Lowiessen en Frouke Pinse

“Door samen sneller te innoveren kan de gezondheidszorg geld overhouden.”

Innovatie is bedoeld om er beter van te worden, maar de praktijk leert dat talloze nieuwe producten en diensten sneuvelen, ruim voordat ze in gebruik worden genomen of door tegenvallende pilotresultaten. In deze workshop verkennen de deelnemers een methodiek die het succes van een innovatie op voorhand voorspelt. 

Een enthousiaste manager. Subsidie. Iets wat werkt in een andere sector overnemen. Dat zijn vaak redenen om aan de slag te gaan met een nieuw product of innovatieve dienst. Heel vaak blijkt de aansluiting met de praktijk tegen te vallen, en zijn lege handen en verlies van tijd en geld de pijnlijke conclusies.

Froukje en Stephanie presenteren het ‘innovatiefilter’, een methode die het in zich heeft om organisaties samen op te laten trekken en het succes van innovatie te voorspellen. En dat is nodig, want de vergrijzing en het dalende aantal zorgprofessionals vragen om nieuwe oplossingen om hoogwaardige zorg te kunnen blijven leveren.

Hoe kunnen we innovatieve technologieën in de zorg en ondersteuning beter en sneller inzetten om meerwaarde te leveren aan cliënten, familie en medewerkers van zorginstellingen? Het innovatiefilter meet en weegt in een vroeg stadium alle harde en zachte factoren van een innovatie. Zo krijg je al in de ontwikkelingsfase meer inzicht in het succes van het te implementeren product of dienst. Kortom: het filter draagt eraan bij om innovaties in de praktijk te laten slagen, iets wat nu veel te weinig gebeurt.

Door samen sneller te innoveren kan de gezondheidszorg geld overhouden, stelt Stephanie. In groepjes werken de deelnemers aan interactieve opdrachten. Aan de hand van een concrete innovatie zoals ‘de slimme luier’ zoeken ze naar de meerwaarde voor cliënten, medewerker en zorgorganisaties, waarna het gesprek op gang komt.

Enerzijds zien de deelnemers dat het filter kansen biedt. Met één innovatiemethodiek voor zorgorganisaties sta je sterker. In een consortium waarin community’s kennis en ervaringen delen, kunnen innovaties sneller en beter ontwikkeld worden dan alleen. Het zou op termijn kunnen leiden tot een Nederlandse catalogus, die bijvoorbeeld antwoord geeft op de vraag: ‘waarom werkt Zora bij deze instelling beter dan een beeldhorloge?’.

Anderzijds hebben deelnemers bedenkingen bij het innovatiefilter. Moeten we elke verandering als een innovatie zien en daarop acteren? Waarom staat ‘businesscase’ vóór ‘projectpilot’ in het filter? En hoe meet je wat ‘meerwaarde’ is – is dat geen kwestie van gevoel? ‘Innovatie’ versus ‘draagt het echt iets bij’ blijft het spanningsveld.

Reacties

“Wij moeten nu medewerkers attenderen dat ze iets anders moeten gaan doen met de tijd die overblijft door te werken met innovaties. Contactmomenten met cliënten, niet achter de laptop kruipen.”

“Soms moet je gewoon je hart volgen in plaats van een methodiek. Stout zijn en gewoon gaan.”

“Soms verdwijnt het draagvlak waarvan je dacht dat het er was. Je hebt ook te maken met wisselende patiënten; voor de ene groep werkt het, voor een nieuwe niet.”

“Kijk eens op www.pilotstarter.nl. Dat heeft ons als gemeente goed geholpen.” 

“Kennis delen stuit nogal eens op ‘maar dat is juist waar wij ons mee onderscheiden’.”


primary@149.210.155.96