Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Innovaties

In de zorg en ondersteuning zoeken organisaties voortdurend naar mogelijkheden om hun werkprocessen op het gebied van informatievoorziening te versoepelen, versnellen en verbeteren. Samen met mensen van partijen uit de IZO-community ontwikkelt en onderzoekt Zorginstituut Nederland innovatieve toepassingen in de praktijk.

Het Zorginstituut heeft de ambitie om betrokken te zijn bij modernisering en innovatie in de zorg en die ook te stimuleren. Deze actieve aanpak sluit aan op de oproep van Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS, tijdens de IZO Denktank van juni 2016 aan de IZO-community om met elkaar vooral iets te doen gericht op daadwerkelijk resultaat.

Werken aan innovatieve oplossingen
Succesvolle IZO-innovaties doorlopen een aantal stadia voordat ze volwassen genoeg zijn om te worden overgedragen aan het werkveld.

Detecteren 
Tijdig signalen en richtinggevende principes oppikken, met het oog op het Toekomstbeeld IZO 2020. 
Denken  
Met de IZO-community de verwachte impact van de innovatie bespreken.
Doen 
De impact van de innovatie ervaren.
Doorleven
Ervaring met de innovatieve toepassing opdoen en bespreken.
Doorgeven
De innovatie aan het werkveld overdragen.


De impact van innovaties wordt met de IZO-community besproken en ervaren tijdens de maandelijkse Platform IZO-bijeenkomsten. In grootschaliger verband gebeurt dat op de twee Denktanks IZO die het Zorginstituut jaarlijks organiseert.

Opgedane kennis en ervaring worden ook gedeeld met het Informatieberaad. Daarin werken het zorgveld en het ministerie van VWS samen aan meer samenhang in de zorgbrede informatievoorziening, zodat een duurzaam informatiestelsel voor de zorg kan ontstaan.

primary@149.210.155.96