Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Najaar 2020

Platform IZO (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning) organiseert dit najaar 2 online bijeenkomsten:

In deze interactieve webinars informeren we je over verschillende innovaties in de zorg. Ook formuleren we samen de vervolgstappen die we nemen naar aanleiding van de uitkomsten van de Denktank IZO van 31 oktober 2019.

Denktank IZO 2019

Het thema van de Denktank IZO van 31 oktober 2019 was ’Wat zie ik aan de horizon?’. We hebben tijdens die bijeenkomst uitgebreid gesproken over de huidige ontwikkelingen in de informatievoorziening in de zorg. Samen hebben we 3 thema’s benoemd om als praktijktoets verder uit te werken:

  • Verhalenvenster: het ontsluiten van narratieve informatie als keuze-informatie voor de cliënt en voor leren en ontwikkelen van de zorgprofessional.
  • Verkeerstoren in de zorg: het bieden van overzicht over het complexe zorgveld.
  • Wasstraat: het inzichtelijk maken van administratieve lasten vanuit het cliëntperspectief.

Toelichting op de Webinars

Na de Denktank van 31 oktober is Platform IZO met deze thema’s aan de slag gegaan. De doorleefsessies die eerder dit jaar gepland waren, zijn door de coronacrisis niet doorgegaan. Als alternatief organiseren we nu een tweetal webinars, waarin we de verzamelde informatie over het ‘verhalenvenster’ en de ‘verkeerstoren in de zorg’ met jullie willen delen.

We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan de webinars. Je kunt jezelf tot uiterlijk 19 oktober aanmelden. Lees hier meer over de bijeenkomsten. Voor het onderdeel ‘wasstraat’ is een Virtual Realitygame ontwikkeld. Ook hierover kun je meer informatie inwinnen.

primary@149.210.155.96