Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Bedrijfsfunctiemodel

Met de Platform IZO-leden is een Bedrijfsfunctiemodel gemaakt voor de administratieve en financiële processen voor de Wlz, de Wmo en de Zvw. Het model is ontworpen vanuit het Toekomstbeeld 2020 en helpt bij de uniformering van ketenprocessen en bij de standaardisatie van gegevens.

Partijen in het Wlz-, Wmo en Zvw-werkveld voeren vaak generieke activiteiten uit, zoals beoordelen, besluiten, verlenen van zorg, financieel afhandelen, informeren, enzovoort. Weliswaar verschillen de activiteiten in aard en omvang, maar de essentie is in functionele zin hetzelfde. In het model heten de generieke activiteiten ‘bedrijfsfuncties’.

Bedrijfsfuncties zijn bouwstenen
Met het Bedrijfsfunctiemodel kunnen partijen analyseren waar doublures zitten in de uitvoering, zodat het werkveld als geheel beter en sneller kan functioneren. Het is aan de partijen om het model toe te passen op de eigen organisatie. Bedrijfsfuncties zijn daarvoor de bouwstenen.

Standaardisatie en eenheid van taal
Het model is de basis voor het ontwerp van de nieuwe processen, ketenbrede informatiesystemen en standaardisatie van gegevens. Daarnaast bevordert het Bedrijfsfunctiemodel eenheid van taal, door een gedeeld begrippenkader te geven.

Inrichtingsonafhankelijk
Het Bedrijfsfunctiemodel is inrichtingsonafhankelijk. Applicaties, organisatorische eenheden of processen ontbreken. De bedrijfsfuncties zijn eenduidig gedefinieerd. Het is de bedoeling om in de toekomst elk proces op te bouwen uit dezelfde bedrijfsfuncties. Een proces wordt daarmee een keten van bedrijfsfuncties.

Processen worden vergelijkbaar
Het voordeel daarvan is dat processen in de kern vergelijkbaar worden, zodat het eenvoudiger wordt om informatiesystemen te ontwikkelen die in verschillende processen en zelfs in verschillende organisaties gebruikt kunnen worden. Op die manier wordt de realisatie van gegevensstandaarden en ketenbrede informatiesystemen makkelijker.

primary@149.210.155.96