Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

De informatiebehoefte van cliënten en zorgprofessionals

In dit onderdeel van Project ILZe is de informatiebehoefte van cliënten en zorgprofessionals geïnventariseerd. Hoe en waar zoeken zij informatie? Welke communicatiekanalen gebruiken zij bij voorkeur? 

Op deze pagina zijn de drie documenten van Project ILZe verzameld die te maken hebben met het onderzoek naar de informatiebehoefte van cliënten en zorgprofessionals. Je kunt de documenten downloaden onder ‘Meer informatie’.

• Overzicht van bestaand gebruikersonderzoek
Bij aanvang van Project ILZe is nagegaan welk onderzoek naar de informatiebehoefte al is uitgevoerd. Uit het oogpunt van efficiëntie is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar bestaande gebruikersonderzoeken.

Het document bevat een overzicht van onderzoek naar internetgebruik en communicatievaardigheden – vooral in de langdurige zorg, maar ook daarbuiten. De conclusie bevat onder andere aanbevelingen voor nieuw onderzoek.

• Informatievoorziening als ondersteuning voor een Passend Zorgaanbod
In opdracht van VWS heeft adviesbureau Corion onderzoek gedaan naar de vraag welke rol informatie heeft – of een gebrek daaraan – bij de totstandkoming van een passend zorgaanbod voor cliënten met een complexe zorgvraag.

Uit het onderzoek blijkt vooral dat het ontbreekt aan een ordening van de vele beschikbare informatie. Er is behoefte aan personen, instanties of websites die de weg kunnen wijzen én aan het onderling uitwisselen van kennis en ervaringen.

• Andere aandacht - Ervaringen van cliënten met communicatie in de zorg en het sociaal domein
Organisaties en professionals in de zorg en het sociale domein hebben steeds meer aandacht voor goede communicatie met cliënten. Toch geven cliënten regelmatig aan dat communicatie nog een knelpunt is.

Dit IZO-rapport uit december 2015 beschrijft ervaringen en inzichten van cliënten over de communicatie, en aanbevelingen om te komen tot een open houding in het contact tussen cliënten en professionals.

primary@149.210.155.96