Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

De samenhang van langdurige zorg-informatie

Dit onderdeel van Project ILZe heeft de Directie Langdurige Zorg en diverse uitvoeringsorganisaties inspiratie en handvatten gegeven over de manier waarop zij kunnen werken aan meer samenhang in informatie over langdurige zorg.

Op deze pagina zijn de drie documenten van Project ILZe verzameld die te maken hebben met het onderzoek naar de samenhang van langdurige zorg-informatie. Je kunt de documenten downloaden onder ‘Meer informatie’.

- Uitgangspunten voor samenhang in langdurige zorg-informatie
Dit document beschrijft de vijf uitgangspunten waarmee de verschillende uitvoeringsorganisaties betere afspraken met elkaar kunnen maken, ten gunste van de cliënten en zorgprofessionals.

 1. Informatie over langdurige zorg moet vindbaar, begrijpelijk en toepasbaar zijn
 2. Informatie mag op meerdere plekken staan, maar moet wel overeenkomen
 3. Iedere organisatie heeft zijn eigen verantwoordelijkheid in de informatievoorziening
 4. Het moet duidelijk zijn dat de informatie betrouwbaar is
 5. Alle uitvoeringsorganisaties weten waar antwoorden te vinden zijn (no wrong door)

- Basisvragen over de organisatie van langdurige zorg-informatie
Met de basisvragen in dit document kunnen cliënten en professionals 'naar de juiste plek' verwezen worden. De vraag- en antwoordenlijst is opgebouwd rond vier categorieën:

 • Een eerste vraag naar langdurige zorg en ondersteuning
 • De situatie of de zorgvraag verandert
 • De uitvoering verandert
 • Landelijke wet- en regelgeving verandert

- Geleerde lessen van Vilans, kenniscentrum in de langdurende zorg
Vilans geeft in dit document negen tips voor meer samenhang in langdurige zorg-informatie:

 • Maak onderscheid tussen informatie en communicatie
 • Up-to-date houden van informatie: wees helder over verantwoordelijkheden
 • Up-to-date houden van informatie: benut vragen die binnenkomen
 • Eén centrale website is niet de oplossing
 • ‘Verpak’ je informatie op een betekenisvolle manier
 • Betrek de beoogde gebruikers bij het ontwikkelen van de informatie
 • Benut professionals als informatiekanaal
 • Bijeenkomsten zijn een waardevolle aanvulling
 • Verschil tussen kennis en informatie
primary@149.210.155.96