Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Toekomstbeeld 2020

Het Toekomstbeeld 2020 geeft de visie van Platform IZO weer op de informatie-uitwisseling in de zorg en ondersteuning. Het toont hoe informatie-uitwisseling in 2020 de verbindende factor moet zijn tussen klanten, zorgverleners en instanties. 

Op basis van het Toekomstbeeld 2020 wordt binnen en buiten het ministerie van VWS de dialoog gezocht en worden plannen gemaakt.

Eenvoud voor de klant
In de komende jaren neemt de invloed van technologie op het leven alleen maar toe. Digitalisering biedt kansen waarvan ook de zorg en het bijbehorende administratieve systeem kunnen profiteren. Cliënten krijgen meer mogelijkheden om overzicht en regie te houden op zorg en ondersteuning. Zorgverleners ervaren minder administratief werk.

Risico van digitalisering
Tegelijkertijd is en blijft zorg mensenwerk, en blijven tal van organisaties betrokken bij de zorg. Dat zij elk een eigen technologie ontwikkelen is een reëel risico, het gevolg kan zijn dat mensen het overzicht juist kwijtraken.

Klik voor vergroting

Wat staat er in het Toekomstbeeld 2020?
Het Toekomstbeeld 2020 laat zien hoe modernisering van de gegevenshuishouding en kanalisering van digitale ontwikkelingen in het informatielandschap bijdraagt aan eenvoud voor de klant en lastenverlichting voor organisaties in de zorg en ondersteuning.

Het informatielandschap is een verzameling afspraken, middelen en ICT-voorzieningen die klanten, zorgaanbieders en instanties met elkaar verbindt. Binnen het gezamenlijke kader kan elke partij eigen toepassingen ontwikkelen waardoor de ruimte voor innovatie in de praktijk gewaarborgd is.

Het informatielandschap biedt daarmee mogelijkheden om toepassingen te creëren die recht doen aan de verschillende perspectieven – van klanten, zorgaanbieders en instanties – en die deze partijen tegelijkertijd verbinden en soepel laten communiceren.

primary@149.210.155.96