Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Decentrale Validatiemodule

Deze Decentrale Validatiemodule wordt niet meer ondersteund. Voor het valideren van huidige, en in ontwikkeling zijnde iStandaarden-berichten kunt u gebruik maken van de Decentrale Validatieservice of de Validatiemodule.


Net als de Validatiemodule biedt de DVM zorgaanbieders, gemeenten, zorgkantoren, softwareleveranciers – en alle andere instanties die gebruikmaken van iStandaarden-berichten – de mogelijkheid om berichten te valideren tijdens het softwareontwikkelproces.

De DVM is in het leven geroepen om privacygevoelige gegevens volgens de geldende wet- en regelgeving eenvoudiger aan te bieden, te verwerken en uit te wisselen. 

Sneller testen en controleren op juistheid
Met deze nieuwe applicatie kunnen gebruikers sneller binnen de eigen omgeving berichten testen en controleren op juistheid, zonder daarbij afhankelijk te zijn van een verbinding met centrale infrastructuur.

Twee varianten: GUI en CLI
Van de module bieden we deze varianten aan: 

  • De GUI-variant (graphical user interface ofwel grafische gebruikersomgeving) is vergelijkbaar met de centrale Validatiemodule waarin de gebruiker eenvoudig een xml-bericht kan laten valideren. 
  • De CLI-variant (command line interface ofwel opdrachtregelinterface) is bedoeld voor gebruik binnen uw eigen softwarepakket.

Voor drie besturingssystemen
Een belangrijk verschil tussen de ‘centrale’ Validatiemodule en de Decentrale Validatiemodule is het gebruik. Om de Decentrale Validatiemodule te gebruiken, downloadt u de software (GUI of CLI) voor uw besturingssysteem (Windows, macOs of Linux) onder 'Meer informatie'.

Berichten die u kunt valideren
De DVM ondersteunt de validatie van deze iWlz-, iWmo-, iJw- en iPgb-berichten:

  • iWmo 2.3: alle berichten van de iWmo-standaard;
  • iWmo 2.4: alle berichten van de iWmo-standaard;
  • iJw 2.3: alle berichten van de iJw-standaard;
  • iJw 2.4: alle berichten van de iJw-standaard;
  • iPgb 2.0: alle berichten van de iPgb-standaard;
  • iWlz 2.0: alle berichten van de iWlz-standaard, met uitzondering van de declaratieberichten;
  • iWlz 2.1: alle berichten van de iWlz-standaard, met uitzondering van de declaratieberichten.
primary@149.210.155.96