Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet

Vanaf 1 januari 2016 is de functionaliteit van de webmodule 'Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet' aangepast. Sinds die datum is het niet meer mogelijk om aanpassingen aan te brengen in de webmodule. Zorginstituut Nederland heeft de publicatievorm in overleg met de ketenpartijen omgezet in Excel-bestanden. 

De Excel-bestanden bevatten de Verwijsindex-overzichten voor de Jeugdwet en de Wmo. U kunt ze downloaden in het menu rechts.

Productcodelijsten 2015
De Verwijsindex-overzichten tonen alleen nog de codes die door verschillende gemeenten in 2015 zijn gehanteerd, gebaseerd op de productcategorieën en -codes zoals ze in 2015 in gebruik waren. Productcategorieën en productcodes die onder afspraken voor 2016 vallen, worden op een andere manier gecommuniceerd.

Standaardproductcodelijsten
Met de komst van de vernieuwde standaardproductcodelijsten is de verwachting dat specifieke productcodes per gemeente sterk zullen afnemen. Als gemeenten aanvullende, specifieke productcodes blijven hanteren, dan moeten gemeenten dit zelf met zorgaanbieders communiceren. Een centrale functionaliteit, zoals de Verwijsindex, is hiervoor in 2016 niet beschikbaar.

Nieuwsberichten
Zie ook het nieuwsbericht van 18 december 2015: Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet buiten werking in 2016 en Verwijsindex bevroren per 1 januari 2016.

primary@149.210.155.96