Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

3 november: Denktank IZO (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning) over cliënt en data

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

29 september 2016 – De tweede Denktank IZO van 2016 komt eraan. Op donderdag 3 november organiseert Zorginstituut Nederland een dag vol inspiratie over innovatie in informatie-uitwisseling in de zorg en ondersteuning. Het thema is ‘cliënt en data’.

Goede, snelle en veilige gegevensuitwisseling in de zorg en ondersteuning krijgt steeds meer aandacht. Samen met partijen in het zorgveld van Zvw, Wlz, Wmo en Jeugdwet werkt het Zorginstituut toe naar gestandaardiseerde informatie-uitwisseling.

Denken en doen
De Denktank IZO van 3 november 2016 staat geheel in het teken van cliënt en data. Rond dit thema gaan de deelnemers met diverse sprekers en workshopleiders denken én doen. Zo presenteert de Gemiva-SVG Groep een digitale omgeving waarin ouders mee kunnen kijken in het dossier van hun kind en in nauw contact met zorgverleners staan. Op deze pagina vindt u het complete programma.


Inleiding door Bas Eenhoorn
Bas Eenhoorn, Digicommissaris van Nederland, leidt de Denktank in. Onder zijn regie maken overheidsorganisaties plannen voor de voortgang en ontwikkeling van een veilige en betrouwbare digitale overheid.

Vier workshops
In vier workshops gaan deelnemers met experts op zoek naar mogelijkheden om zowel de cliënt, zorgaanbieders als gemeenten in hun kracht te zetten. De onderwerpen van de workshops:

Wat is een Denktank?
De Denktank IZO (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning) is een halfjaarlijks congres. In een Denktank delen experts, deelnemers en sprekers hun kennis, expertise en ervaring. Zij doen dat aan de hand van een thema of voor een specifieke doelgroep.

Toekomstbeeld en Platform IZO
In een Denktank worden mogelijkheden verkend, verdiept en verrijkt, zowel plenair als in workshops. De opbrengst wordt ingezet om te vertalen naar nieuwe producten. Dat gebeurt in Platform IZO, waarin de leden maandelijks bijeenkomen om praktisch aan de slag te gaan. Hun toekomstbeeld: een zorgveld dat dezelfde taal spreekt en dat dezelfde techniek gebruikt om cliëntgegevens uit te wisselen.

Doelgroep
Een Denktank IZO is interessant voor het hele zorgveld van Zvw, Wlz, Wmo en Jeugdwet: zorgaanbieders, gemeenten, cliënten, beleidsmakers én softwareleveranciers. Deelname is gratis.

Presentatie resultaten Denktank 16 juni
Op de Denktank IZO van 3 november presenteren we ook de resultaten uit de Denktank van 16 juni 2016: concrete toepassingen van blockchain en process mining in de zorg.

Locatie, tijdstip en inschrijven
De Denktank IZO vindt plaats in CORPUS Congress Centre in Oestgeest, van 9.00 tot 16.00 uur. Aansluitend op het programma is er een informele borrel. 

Veel animo: reservelijst
Hoewel het maximumaantal deelnemers inmiddels bereikt is, blijkt er nog steeds veel animo te zijn om in te schrijven voor de Denktank. Wie zich nog aanmeldt via de inschrijfpagina komt op de reservelijst. Hebt u zich onlangs aangemeld? Dan ontvangt u zeer binnenkort een bevestiging van inschrijving of een bericht dat u op de reservelijst staat. 

Nieuws over de Denktank
Via e-mail, nieuwsberichten en Twitter (#DenktankIZO) blijft u op de hoogte van het laatste nieuws over deze bijeenkomst. Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of de Denktank IZO in het algemeen? We beantwoorden ze graag via infoizo@zinl.nl

Meer informatie
Op de Denktank-pagina geven we met verslagen een impressie van de bijeenkomsten. 
primary@149.210.155.96