Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

31 oktober: sluitingsdatum aanmelding Groene Vink

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

29 oktober 2015 – Softwareleveranciers, zowel van gemeenten als zorgaanbieders, kunnen een Groene Vink behalen voor iWlz 1.1-, iWmo 2.0- en iJw 2.0-berichten. U kunt zich nog aanmelden tot 1 november 2015.

Om deel te nemen vult u het aanmeldingsformulier voor die datum in, en stuurt u het naar info@istandaarden.nl.

Tussenstand deelnemers
Het overzicht van deelnemers aan de Groene Vink laat zien dat er momenteel 43 deelnemers zijn. Het aantal inschrijvingen voor iWlz 1.1 is 19, voor iWmo 2.0 staat de teller op 28 en voor iJw 2.0 op 22. Via het menu rechts kunt u de deelnemerslijst inzien, het aanmeldingsformulier downloaden en de bestandseisen inzien die aan uw berichten gesteld worden. Al deze informatie bereikt u ook via de algemene informatiepagina over de Groene Vink.

Kwaliteitsborging
De Groene Vink is een kwaliteitsborging voor softwareleveranciers die werken met iStandaarden. Het geeft de zekerheid dat de berichten die binnen hun softwaresysteem gegenereerd worden, in orde zijn. Softwareleveranciers, zowel van gemeenten als zorgaanbieders, kunnen bij Zorginstituut Nederland een Groene Vink behalen voor de berichten van iWlz-, iWmo- en iJw-standaarden.

Aanmelden en planning

  • Sluiting inschrijving: 31 oktober 2015
  • Sluiting aanlevering iWlz-testberichten: 30 november 2015
  • Aanlevering iWmo- en iJw-testberichten: loopt door tot in 2016
  • Uitreiking Groene Vink: januari 2016

Neemt u deel aan de Groene Vink voor iWlz 1.1? Dan is 30 november een bindende datum. De iWlz-berichten moeten op 1 januari 2016 volgens deze standaard uitgewisseld worden.

Neemt u deel aan de Groene Vink voor iWmo 2.0 en iJw 2.0? Dan geldt dat u testberichten tot in het nieuwe jaar kunt aanleveren. Levert u uw berichten aan vóór 1 december 2015, en slaagt u, dan ontvangt u een uitnodiging voor de uitreiking van de Groene Vink. We sturen u de Groene Vink toe per post wanneer u ná 1 december aanlevert.

Uitreiking van de Groene Vink
Softwareleveranciers die de Groene Vink behaald hebben, krijgen de Groene Vink tijdens een bijeenkomst in januari 2016 uitgereikt. De exacte datum maken we binnenkort bekend. Op deze pagina ziet u een impressie van de uitreiking van de Groene Vink op 17 februari 2015.

primary@149.210.155.96