Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Aan de slag met het Actieprogramma iWlz

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

27 maart 2017 – In januari 2017 heeft Zorginstituut Nederland van het ministerie van VWS een go gekregen voor het Actieprogramma iWlz. Inmiddels is er een begin gemaakt met het programma. Het omvat negen projecten en een governance-traject, en is in te zien onder het tabblad ‘Actieprogramma’ op deze website.

Het programma, dat voluit ‘Actieprogramma Informatievoorziening Wlz 2017-2020’ heet, bestaat uit concrete voorstellen voor activiteiten om de informatievoorziening in de langdurige zorg te verbeteren.

Negen projecten
De acties zijn beschreven in negen projecten:

  • A. Ontsluiten indicatiegegevens (lees: indicatieregister Wlz)
  • B. Verantwoordingsinformatie Aanbieders (VIA)
  • C. Eenduidige Instellingsidentificatie en het LRZA
  • D. Zorgplicht (zorgkantoren) en informatievoorziening
  • E. Domeinovergang cliënt (inclusief pgb)
  • F. Referentiemodel standaarden en harmonisatie
  • G. Ontsluiten van gegevens aan de bron
  • H. Procesvereenvoudiging, controles en horizontaal toezicht
  • J. Wachtlijsten 

Domeinoverstijgende governance 
Het traject voor domeinoverstijgende governance is bekend onder 'I' en staat los van het Actieprogramma iWlz. Activiteiten in het traject liggen momenteel stil.

Nieuwe rubriek: Actieprogramma iWlz
Met ingang van vandaag vindt u de nieuwe rubriek Actieprogramma iWlz op deze website. U leest daar onder andere over de context, aanleiding, hoofdlijnen en uitgangspunten van het programma. U vindt alle informatie achter het tabblad Actieprogramma, inclusief een uitgebreide beschrijving van het programma en de projecten

Meer informatie
Op basis van overleg dat regelmatig plaatsvindt over het Actieprogramma wordt de informatie van tijd tot tijd geactualiseerd en aangevuld. Hebt u vragen over het Actieprogramma iWlz? Dan kunt u terecht bij programmamanager Eduard Renger: erenger@zinl.nl of 06 11 36 30 66.

 primary@149.210.155.96