Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Aangepaste infographics iWmo 3.0 en iJw 3.0

23 september 2020 – Vandaag publiceren we aangepaste infographics, die gebruikt kunnen worden bij het migreren van de toewijzingen voor de nieuwe releases iWmo 3.0 en iJw 3.0.

Bij gebruik door ketenpartijen is gebleken dat er nog een paar fouten in de infographics zaten. Hierdoor worden bepaalde situaties niet goed in beeld gebracht. Dit geldt vooral bij het migreren van toewijzingen waar nu (in de huidige release) de eenheid ‘Stuks’ en de frequentie ‘Per dag’ wordt gebruikt.

Wat is er precies aangepast?

Infographic: Moet een toewijzing worden gemigreerd?

  • De vraag ‘Einddatum toewijzing eerder dan 30-11-2020’ is gewijzigd in ‘Einddatum toewijzing <= 30-11-2020’. De datum 30-11-2020 doet namelijk mee in de beslissing.
  • De vraag ‘Einddatum toewijzing eerder dan 31-12-2020’ is gewijzigd in ‘Einddatum toewijzing <= 31-12-2020’. De datum 31-12-2020 doet namelijk mee in de beslissing.
  • Bij de vraag ‘Eenheid is “Etmaal”, “Dagdeel (4 uur)”, “Euro’s”, “Stuks (output)”?’ is “Stuks (output)” verwijderd. Wel is onder deze vraag een extra vraag toegevoegd, namelijk ‘”Stuks (output)” moet eigenlijk “Stuks (inspanning)”zijn?’ Deze aanpassing is gedaan, omdat de eenheid ‘Stuks (inspanning)’ in release 3.0 niet bij de frequentie ‘Per dag’ is toegestaan. Deze beperking geldt niet voor ‘Stuks (ouput)’.

Infographic: Hoe en wanneer wordt de toewijzing gemigreerd?

  • Aan de kolomtitel ‘Frequentie “Per dag” en eenheid is “Etmaal” of “Dagdeel (4 uur)”?’ is tevens “Euro” toegevoegd, zoals ook in het beslisschema van de infographic ‘Moet een toewijzing gemigreerd?’ erbij staat.

Waar kunt u de infographics vinden?

De infographics zijn samen met de bijbehorende presentaties en andere ondersteunende documenten te vinden op de ondersteuningspagina’s van release 3.0:

Vragen?

Meer weten over de nieuwe releases van iWlz, iWmo en of iJw? Neem dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via het contactformulier.


primary@149.210.155.96