Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Denktank IZO 28 november 2017: ‘de stem van de klant’

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

12 oktober 2017 – De aankomende Denktank IZO op dinsdag 28 november staat in het teken van ‘De stem van de klant’. Reserveer de datum alvast in uw agenda. Op deze Denktank draait het om de vraag hoe je burgers het beste kunt betrekken bij innovaties in de zorg en ondersteuning.

Net als voorgaande Denktanks gaan we actief met elkaar aan de slag om van elkaar te leren en af te stemmen. Tiana van Grinsven, lid van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, verzorgt de inleiding. Naast het plenaire programma zijn er vier workshops, verdeeld over twee rondes.

Samen met burgers de informatievoorziening in zorg en ondersteuning innoveren

Patiënten en cliënten willen best graag meedenken over de dienstverlening van zorgaanbieders en ondersteuners. Maar hen betrekken bij zaken als beleidsontwikkeling, informatievoorziening en gegevensuitwisseling is een stuk lastiger.

Lastig betekent niet ‘onmogelijk’. Op de Denktank IZO dagen we de deelnemers uit om aan de slag te gaan met het betrekken van burgers bij uw innovaties in informatievoorziening. Visies, praktijkvoorbeelden en concrete tips stimuleren u als deelnemer om samen met collega’s na te denken en te overleggen om ook in uw eigen organisatie burgers te betrekken.

Voor frisse ideeën op de Denktank IZO stellen wij deelname van jong talent aan deze IZO-activiteit bijzonder op prijs.

Denktank IZO

Datum: dinsdag 28 november 2017
Tijd: 9.30 – 16.30 uur 
Locatie: Corpus Congress Centre Oegstgeest

Uitnodiging en programma
Binnenkort staat het complete programma op deze pagina. Verzeker uzelf nu van een eerste keus uit de workshops door via die pagina uw e-mailadres aan te melden. U ontvangt de uitnodiging voor de Denktank IZO dan met voorrang.

Meer informatie en contact
Wilt u meer weten over de Denktank IZO? Kijkt u dan op istandaarden.nl/izo/denktank, waar u ook verslagen van de eerdere bijeenkomsten kunt inzien. Via infoizo@zinl.nl beantwoorden we al uw vragen over de Denktank.

primary@149.210.155.96