Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Aanpassing beschikbaarheid Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet per 12 juni 2017

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

9 juni 2017 – De overstap van iWmo en iJw 2.0 naar iWmo en iJw 2.1 betekent voor de gebruikers van de Berichtenconverter dat zij deze module niet meer kunnen gebruiken vanaf 12 juni 2017.

De Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet is altijd een tijdelijke ondersteuningsmodule geweest voor partijen die geen software hebben voor de informatie-uitwisseling via iWmo en iJw.

In juli 2016 gaven we aan dat gebruikers alvast op zoek moesten gaan naar een alternatief voor de module.

Aanleiding: XML 
De Berichtenconverter is ongeschikt voor uitwisseling in XML, de primaire taal waarin in iWmo 2.1 en iJw 2.1 informatie wordt uitgewisseld. Dit in navolging van iWlz, waarin het landelijke berichtenverkeer sinds juli 2015 in XML verloopt.

Declaratiebericht Jeugd-GGZ
De Berichtenconverter blijft wel te gebruiken voor het declaratiebericht Jeugd-GGZ, de JW321 en het retourbericht. De berichten maken namelijk geen deel uit van de nieuwe release iJw 2.1. Het protocol voor de beëindiging van de DBC-bekostigingssystematiek in de jeugd-ggz – zie ‘Meer informatie’ – beschrijft dat het gebruik van deze berichten tot eind 2018 loopt.

Alternatieven
Gebruikt u momenteel de Berichtenconverter nog, dan is het zaak dat u zo spoedig mogelijk een passende oplossing vindt met soortgelijke functionaliteit zodat u vanaf 12 juni 2017 voor iWmo 2.1 en iJw 2.1 berichten kunt blijven uitwisselen.

U kunt bij marktpartijen op zoek gaan naar een passende en betaalbare softwareoplossing. Het overzicht van de Groene Vink-deelnemers van 2017 kan daarbij een leidraad zijn of u kunt nagaan welke ondersteunende diensten VNG aanbiedt.

Contact
Hebt u vragen over de beschikbaarheid van de Berichtenconverter? Neemt u dan contact op met de Servicedesk van het beheerteam iStandaarden: info@istandaarden.nl / (020) 797 89 48.primary@149.210.155.96