Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Aanpassing codelijst ‘type verwijzer’ in iWmo en iJw 2.0

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

1 april 2016 – Voor de 2.0-berichten JW321, JW315 en WMO315 zijn aan de codelijst ‘type verwijzer’ de codes ‘Onbekend’ (code 07) en ‘Rechter, Raad voor de Kinderbescherming of Officier van Justitie’ (code 08) toegevoegd.


De aanpassing van de codelijst volgt op de wijziging die het CBS in overleg met Jeugdzorg NL heeft gedaan in het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugddat de periodieke aanlevering van gegevens van een jeugdhulpaanbieder aan CBS beschrijft. Het is de wens de gegevensuitwisseling volgens iStandaarden en Vektis te laten aansluiten bij de codes zoals in het protocol worden gehanteerd.

Type verwijzer
De Jeugdwet stelt dat tussen gemeenten en betrokkenen afspraken worden gemaakt over de voorwaarden waaronder en wijze waarop rechtstreekse verwijzing verloopt. De codes bij type verwijzer zijn van toepassing op de routes zoals deze in de Jeugdwet worden onderkend.  Organisaties of personen die rechtstreeks jeugdigen en hun ouders op grond van de wet kunnen doorverwijzen naar jeugdhulp krijgen ermee te maken.

Constraint
De optie ‘Onbekend’ (code 07) kan alleen worden gekozen bij jeugdhulp die voor 1 januari 2015 is gestart. Hiervoor is een constraint opgenomen in de berichtspecificaties.

Implementatie 1 juli 2016
De implementatiedatum van code 07 en 08 is gepland op 1 juli 2016. De impact op systemen en administraties van betrokken partijen wordt ingeschat als geringe impact. De ondersteunende documentatie zoals berichtspecificaties en codelijsten zijn inmiddels in het Informatiemodel Wmo en het Informatiemodel Jeugdwet aangevuld met deze wijzigingen. JW321 vindt u op de website van Vektis.

primary@149.210.155.96