Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Actieprogramma iWlz: veel belangstelling voor landelijke workshop over modernisering informatie-uitwisseling

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

30 augustus 2017 – Voor de tweede keer deze zomer organiseerde Zorginstituut Nederland een workshop over het Actieprogramma iWlz. Vanuit het hele land kwamen 120 deelnemers, voornamelijk zorgaanbieders, naar Utrecht om kennis te maken met het programma en om feedback te geven op een model dat een nieuwe manier van informatie-uitwisseling in de langdurige zorg simuleert.

De bijeenkomst is bedoeld als consultatie van het veld. Het simulatiemodel maakt zichtbaar hoe we met elkaar kunnen werken als we de gewenste modernisering realiseren. Het is belangrijk om te toetsen of we op de goede weg zijn.Peter Snaterse – manager iStandaarden van Zorginstituut Nederland – in zijn welkomstwoord: “U bent samen met de cliënt de belangrijkste partner in het zorgstelsel. We zijn blij dat u vandaag aanwezig bent om uw kennis met ons te delen en ons input te geven voor een informatie-uitwisseling die het leveren van zorg optimaal ondersteunt en de keten op een eenvoudige manier van de juiste informatie voorziet. 

Voor het Zorginstituut is het belangrijk dat we ook de cliënt echt aan tafel hebben, samen met u willen we dat ook realiseren. Daar komen we nog bij u op terug.”

Omdat nog niets in beton gegoten is, staat het de deelnemers vrij om al hun gedachten over de informatie-uitwisseling te delen. Hoe zouden zij het willen hebben en wat zouden zij weg willen laten?

Hoofdlijnen: cliënt centraal, netwerkmodel, domeinoverstijgend
Programmamanager Eduard Renger van het Actieprogramma iWlz presenteert de hoofdlijnen van het programma:

 • informatie stroomlijnen voor de cliënt
 • overstappen van een estafette- op een netwerkmodel
 • soepele domeinovergangen (Wmo/Jw/Wlz/Zvw)

Presentatie simulatieomgeving
In de afgelopen maanden heeft het Actieprogramma iWlz een simulatieomgeving gebouwd. Die toont in de virtuele praktijk hoe de gegevensuitwisseling in de langdurige zorg er in de toekomst uit zou kunnen komen te zien.

Eduard: “Het is een model in ontwikkeling, dat de keten simuleert en ons helpt om een goede discussie over modernisering te voeren.

We zijn geen systeem aan het bouwen waar u of de cliënt straks op kan inloggen. Het model maakt zichtbaar wat er mogelijk is als we het inrichten zoals we de informatie-uitwisseling het liefst zien en aan de hand daarvan kunnen we met elkaar vaststellen wat nodig is om de vernieuwing te realiseren. De bouwers die vandaag in de zaal aanwezig zijn, verwerken uw inbreng zo mogelijk meteen in de simulatieomgeving.”

Eduard laat aan de hand van een casus zien hoe in het model het proces van zorgaanvraag tot zorglevering verloopt. De gedachte achter het model is dat de gegevens slechts één keer worden opgeslagen, maar vaker worden gebruikt. Elke partij werkt met het eigen systeem, maar put uit dezelfde bron.Geen beperkingen in de simulatie
De omgeving heeft momenteel de vorm van een website, maar dat is puur functioneel.  Eduard: “Er kunnen nog heel veel dingen sneuvelen. Het gaat erom dat we bedenken wat we zouden willen: vrijuit, zonder technische, juridische of praktische beperkingen. Pas later gaan we na wat in de werkelijkheid kan en mag en kunnen we bepalen wat nodig is om dit te realiseren. Dat zal stap voor stap zijn.”

Uit het publiek komen vragen over crisisopvang, spoedaanvragen, bezwaren, inloggen en koppeling met de Zvw. Er ontstaat een gesprek over het gebruik van handtekeningen van cliënten en machtigingen namens de zorgaanbieder, en over de kwestie of álle cliënten wel om kunnen gaan met een dergelijke online-omgeving. 

Soms is direct een oplossing beschikbaar, soms moet nog goed gekeken worden of en hoe iets in het echt tot uiting moet komen.

Twee workshops
In twee parallelsessies gingen de deelnemers dieper in op de gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieder en cliënt en op administratieve processen. Aan de hand van vragen ontstond een levendige discussie over verschillen in de soorten zorg. Die zijn ondanks hetzelfde domein soms groot en vragen om andere informatie.

In het bijzonder vielen op: de wens voor een ‘alarmbel’, de behoefte aan een uitzonderingsknop en dat de informatie-uitwisseling vooral een domeinoverstijgend overkoepelend geheel moet zijn.

Ter plekke verwerkt in het simulatiemodel
De bouwers van de simulatieomgeving hebben tijdens de bijeenkomst enkele functionaliteiten toegevoegd die in de workshops naar voren kwamen:

 • Bij de behandelingstermijn van een indicatie wordt weergegeven dat het besluit uiterlijk wordt genomen op een bepaalde datum.
 • Cliënten zien een notificatie met de mededeling dat het CIZ een definitief besluit heeft aangemaakt.
 • Cliënten krijgen de mogelijkheid om in hun eigen dossier aan te vinken welke partij al inzicht krijgt in hun gegevens, nog voordat het indicatiebesluit is genomen

Reacties en eerste indrukken

 • ‘De klantvriendelijkheid is goed te zien. De cliënt ziet direct waar gegevens staan.’
 • ‘Ik had gehoopt op meer koppeling tussen de diverse domeinen. De scope is nu iWlz. De simulatie zou verbreed moeten worden naar de hele zorg.’
 • ‘Er zijn nog steeds veel schakels in de keten vind ik.’
 • ‘Weg met de domeingrenzen!’
 • ‘Je moet goed aan de cliënt vragen wat hij wil zien. Het blijft bedacht vanuit een organisatie.’
 • ‘Cliënt moet nog meer in de stuurpositie zitten, nog meer regie krijgen.’
 • ‘Ook cliëntadviseurs betrekken!’’
 • ‘Als cliënt heb je zó veel transparantie. Inzicht in zorgaanbod is spannend en interessant voor zorgaanbieders.’
 • ‘Zorgkantoren zouden eenduidig moeten werken. En gemeenten ook.’

Najaar: nieuwe bijeenkomsten
Dit najaar worden verspreid in het land informatiebijeenkomsten gehouden over het Actieprogramma iWlz en ook over de release iWlz 2.0. Was u deze keer verhinderd? In het najaar is er weer een gelegenheid. Via de nieuwspagina en via Twitter (@istandaarden) blijft u op de hoogte van het laatste nieuws.

Meer informatie en contact
Op deze pagina leest u meer informatie over het Actieprogramma iWlz. Vragen over het programma kunt u stellen via actieprogrammaiwlz@zinl.nl.

primary@149.210.155.96