Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Alle ondersteunende producten beschikbaar voor iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

20 oktober 2017 – Per vandaag kunt u alle modules en producten gebruiken die horen bij de nieuwe releases van iWlz, iWmo en iJw. In dit nieuwsbericht leest u per release over de beschikbare ondersteuning. In het bijzonder schenken we aandacht aan de Groene Vink-module.

Op maandag 2 oktober 2017 zijn de bijgewerkte specificaties voor iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2 gepubliceerd, de nieuwe iStandaarden-releases die in 2018 van kracht worden. Om softwareleveranciers zekerheid en ondersteuning te bieden, heeft Zorginstituut Nederland een aantal modules en producten in het leven geroepen.

iWlz 2.0 

Voor iWlz 2.0 is op 2 oktober veel ondersteuning gepubliceerd, zie het overzicht met documentatie in het Informatiemodel Wlz (iWlz 2.0). De Groene Vink-module en de Testvoorziening iStandaarden (TiS) kunt u beide met ingang van vandaag gebruiken voor iWlz 2.0.

iWmo 2.2 en iJw 2.2

De XSLT’s voor iWmo 2.2 en iJw 2.2 zijn beschikbaar. Deze XSLT’s zijn leidend voor de Validatiemodule, Groene Vink-module en de Testvoorziening iStandaarden (TiS). Met de publicatie van de voorbeeldberichten voor zowel iWmo 2.2 en iJw 2.2 is de ondersteuning compleet.

> Bekijk alle informatie van iWmo 2.2 in het Informatiemodel Wmo (iWmo 2.2) 
> Bekijk alle informatie van iJw 2.2 in het Informatiemodel Jw (iJw 2.2) 

Groene Vink-module

De Groene Vink-module biedt softwareleveranciers van gemeenten en aanbieders de mogelijkheid om zelf testberichten te uploaden en controleren. In modulehandleidingen staan de voorwaarden waaraan de testberichten moeten voldoen.

De module werkt met casuïstiek waarmee softwareleveranciers de primaire processen als toewijzen, factureren en leveren testen. De casuïstiek heeft de vorm van scenario’s, die in de handleidingen bij de Groene Vink-module opgenomen zijn.

Om op specifieke cases en functionele wijzigingen van elk van de nieuwe releases te kunnen testen, hebben iWlz 2.0, iWmo 2.2, iJw 2.2 en ook iPgb 2.0 een eigen handleiding.

Aanmelding
 Groene Vink-module
Om de Groene Vink-module te gebruiken, moet u zich registreren. Om toegang te krijgen tot de module hebt u een iStandaarden-account nodig. Dit kunt u aanvragen via het registratieformulier.

Hebt u al een account? Dien dan het verzoek in om uw account te upgraden naar Groene Vink-gebruiker via info@istandaarden.nl. Als u aangeeft dat u deel wilt nemen aan de Groene Vink, dan kent de Servicedesk u rechten toe voor de Groene Vink-module.

Als u bent ingelogd, kunt u de handleidingen bij de Groene Vink-module gebruiken.

Planning Groene Vink
Inschrijven voor de Groene Vink-module voor iWlz 2.0, iWm0 2.2 en iJw 2.2 kan tot 31 januari 2018. De laatste testberichten dienen op 28 februari 2018 te zijn aangeleverd. In maart 2018 vindt de Groene Vink-uitreiking plaats.

Voor alle iStandaarden
Sinds 15 september werkt de Groene Vink-module al voor iPgb 2.0 en per vandaag dus voor alle iStandaarden. Het is nog mogelijk om een Groene Vink te behalen voor de 2017-releases iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1. Neem daarvoor contact op met de Servicedesk.

Vragen en contact
Hebt u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48. Meer over de Groene Vink voor iStandaarden leest u op deze pagina.

primary@149.210.155.96