Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

App geeft inzicht in uitstroom AWBZ-cliënten

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

8 december 2014 – In 2015 verandert er veel in de zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen meer taken in de uitvoering van de langdurige zorg en ondersteuning. De AWBZ-zorg wordt opgenomen in de Wmo 2015, de Zorgverzekeringswet, de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg. 

Wat betekent dit voor mensen die nu AWBZ-zorg ontvangen? Hebben ze nog recht op de zorg die ze al krijgen? En als er iets verandert, vanaf wanneer gebeurt dit dan? En bij wie moeten ze zijn? Deze vragen krijgen zorgprofessionals dagelijks. De Uitstroom AWBZ-app geeft professionals een handvat om cliëntvragen te beantwoorden.

Snel en eenvoudig
Via de app zien bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen op een snelle en eenvoudige manier wie verantwoordelijk wordt voor de zorg die de cliënt nu ontvangt, en of er iets van de cliënt zelf verwacht wordt. De app werkt eenvoudig met een paar gegevens uit het zorgplan en het indicatiebesluit. Denk bijvoorbeeld aan geldigheid indicatie, de grondslag en welke zorg is geïndiceerd. De professionals beantwoorden enkele korte vragen en zien direct het resultaat in het scherm. Via het YouTube-kanaal van Zorginstituut Nederland kunt u korte introductie op de app bekijken.

Aanwijzing géén besluit
De app geeft een aanwijzing in welk domein de zorg na de overheveling van AWBZ-zorg valt. Het is vervolgens aan de gemeente, de zorgverzekeraar of het CIZ om hierover een formeel besluit te nemen. Door samen met de cliënt de gegevens in te voeren kunnen zorgverleners de cliënt gelijk het resultaat terugkoppelen. 

Downloaden
U kunt de Uitstroom AWBZ-app nu gratis downloaden in de Google Play Store en binnenkort ook in de App Store, zie het menu rechts. De app is gebaseerd op de tabel die ook wordt gebruikt in de Module Uitstroom AWBZ voor zorginstellingen en zorgkantoren. Deze module kunt u raadplegen onder het menu-item 'Modules'. 

primary@149.210.155.96