Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Bedrijfsregels veegbesluit Wmo en Jeugdwet

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

2 april 2015 – In de Wmo- en Jeugdwet-keten is het 'niet veegbesluit-principe' een operationeel issue tussen gemeenten en aanbieders. Het veegbesluit gaat over de geldigheid van meerdere beschikkingen per cliënt.

Binnen de standaarden iJw en iWmo is het veegbesluit niet van toepassing. Dat betekent dat meer dan één beschikking tegelijkertijd geldig kan zijn voor één cliënt.

Nieuwe bedrijfsregels
Het 'niet veegbesluit-principe' was voor sommige partijen onduidelijk, en er werd verschillend mee omgegaan. Om dit zo snel mogelijk op te lossen in het berichtenverkeer, zijn nieuwe operationele bedrijfsregels opgesteld. Het gaat om aanscherping en verduidelijking van de standaarden. Medio april wordt de invulinstructie aangepast.

Implementatieperiode
De nieuwe operationele regels zijn direct van toepassing en worden verwerkt in het informatiemodel Wmo en Jeugdwet, uiterlijk 10 april 2015. Voor partijen die nog niet conform de standaard werken, worden aanvullende afspraken gemaakt over de implementatieperiode. Momenteel wordt hiernaar onderzoek gedaan. Het resultaat wordt over twee weken gepubliceerd.

Aan beide kanten aangepast
Belangrijk is dat voor alle partijen duidelijk moet zijn wanneer gemeenten en aanbieders ervan uit kunnen gaan dat de software aan beide kanten is aangepast. In overleg met project iZA, VNG en KING kijkt Zorginstituut Nederland naar een maatregelenpakket voor de periode dat de software nog niet aan de specificaties voldoet – denk hierbij aan workarounds en rechtmatigheid.

Zie ook het nieuwsbericht van 1 april 2015: Wijzigingen revisiereleases iWmo en iJw 1.0.1

primary@149.210.155.96