Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Beëindiging conversiediensten per 1 april 2016

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

29 februari 2016 – De overgangsperiode van iWmo en iJw 1.0 naar de 2.0-versies loopt 1 april ten einde. Ook de overgang van iWlz 1.0 naar iWlz 1.1 is per die datum afgelopen. Het heeft gevolgen voor de conversiediensten die VECOZO, het Inlichtingenbureau en Zorginstituut Nederland aanbieden.

De conversiediensten voor zowel iWlz, iWmo als iJw, die sinds 1 januari 2016 de overgang naar de nieuwe releases ondersteunen, gaan per 1 april 2016 uit de lucht. 

iWmo en iJw

Sinds 1 januari 2016 wisselen het portaal van het Inlichtingenbureau en het portaal van VECOZO alleen nog informatie uit met EI-berichten en StUF-envelop volgens iWmo 2.0 en iJw 2.0. Bij sommige gemeenten en softwareleveranciers ontbrak op dat moment nog de mogelijkheid om in 2.0 te ontvangen en versturen. De tijdelijke conversiedienst die toen is aangeboden om informatie om te zetten van 1.0 naar 2.0 en andersom, eindigt per 31 maart 2016.

Beëindiging Conversiedienst Inlichtingenbureau
Als u 1.0-EI-berichten en 1.0-StUF-envelop-informatie momenteel nog automatisch omzet naar 2.0 met de conversiedienst van het Inlichtingenbureau, dan moet u zo snel mogelijk overstappen op iWmo en iJw 2.0.

Bent u per 1 april nog niet overgestapt op iWmo 2.0 en iJw 2.0? Dan kunt u geen berichten meer versturen en ontvangen via het GGK, dat bij het Inlichtingenbureau ‘portaal Knooppuntdiensten’ heet. Het portaal accepteert vanaf 31 maart uitsluitend versie 2.0 van de StUF-envelop en EI-berichten.

Uw softwareleverancier kan u vertellen of uw pakket al klaar is om berichten uit te wisselen in 2.0. Zo ja, dan is het van groot belang dat u de nieuwe instellingen doorvoert op het portaal van het Inlichtingenbureau.

  • Geef bij de producten Wmo en Jw op het instellingentabblad aan met welke versie u berichten uitwisselt
  • Kies ‘Opslaan’
  • Uw instellingen zijn direct aangepast en u bent klaar voor iWmo en iJw 2.0.

Verzeker uzelf ervan dat u de instellingen hebt opgeslagen. Anders blijft u geregistreerd staan als gebruiker van iWmo 1.0 en iJw 1.0.

Neem voor hulp en vragen contact op met de servicedesk van het Inlichtingenbureau: 0800 222 11 22 of servicedesk@inlichtingenbureau.nl. Met vragen over de overstap of problemen die u daarbij signaleert, kunt u terecht bij de accountmanagers van het programma Informatievoorziening Sociaal Domein (ISD) of bij de brancheorganisaties van zorgaanbieders.

Beëindiging Conversiedienst VECOZO
Momenteel is er nog geen informatie beschikbaar over de beëindiging van de conversiedienst van VECOZO. In deze week verschijnt op vecozo.nl een bericht over de gang van zaken rond hun conversiedienst.

iWlz

Beëindiging Conversiedienst Zorginstituut Nederland
De Conversiemodule voor iWlz is op 1 december 2015 gelanceerd en zoals op de modulepagina staat aangegeven, is de module beschikbaar tot 1 april 2016.

Zorginstituut Nederland ziet dat het gebruik van de module afneemt. Het is een teken dat de overgang naar iWlz positief verloopt.

Hebt u redenen om na 1 april toch gebruik te blijven maken van de Conversiemodule? Neemt u dan contact op met het Beheerteam iStandaarden via info@istandaarden.nl.

primary@149.210.155.96