Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Beëindiging DBC-systematiek en JW321-bericht per 1 januari 2018

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

15 februari 2017 – Gemeenten kunnen vanaf 2018 geen specialistische jeugd-ggz meer contracteren en bekostigen met behulp van de DBC-systematiek. Daarom moeten gemeenten en aanbieders het berichtenverkeer voor jeugd-ggz aanpassen, met name het toewijzing- en facturatieproces.

De beëindiging van de DBC-systematiek betekent dat het JW321-bericht vanaf 1 januari 2018 niet meer wordt gebruikt voor declaraties. Vanaf die datum wordt het facturatiebericht uit iJw – de JW303 – voor de maandelijkse declaratie gebruikt.

Protocol
Voor de beëindiging van de DBC-systematiek en het JW321-bericht is een protocol opgesteld. Het geeft aanbieders, gemeenten en softwareleveranciers informatie over het gebruik van het berichtenverkeer richting en in de nieuwe situatie.

Handreiking bekostiging
Behalve het protocol voor het berichtenverkeer is ook een handreiking over bekostiging beschikbaar. Meer informatie en het document zelf vindt u in het nieuwsbericht op de website van i-Sociaal Domein.

Meer informatie
Voor vragen of opmerkingen over het protocol en het gebruik van het berichtenverkeer kunt u terecht bij de Servicedesk van iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

 

primary@149.210.155.96