Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Behaalde Groene Vinken persoonlijk uitgereikt

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

26 februari 2016 – Zorginstituut Nederland heeft voor de vierde keer Groene Vinken mogen overhandigen aan softwareleveranciers van zorgaanbieders en gemeenten, en aan andere partijen in het werkveld van iWlz, iWmo en iJw. De uitreiking van de Groene Vink – een feestelijke mijlpaal in het implementatietraject – vond gisteren plaats bij PsyQ van de Parnassia Groep in Den Haag.

Net als in voorgaande jaren heeft een zorginstelling het kunstwerk gemaakt bij de Groene Vink. De creatieve invulling kwam dit keer uit de houtwerkplaats van Lievegoed in Haarlem.

Het is mogelijk om de Groene Vink voor iWlz, iWmo of iJw te behalen, of een combinatie daarvan. Tot nu toe behaalden eenenveertig softwareleveranciers van zorgaanbieders en gemeenten een Groene Vink, zestien van hen voor alle drie de iStandaarden. Naast softwareleveranciers werd aan CAK, CIZ en diverse zorgkantoren de Groene Vink uitgereikt.

Op de Groene Vink-overzichtspagina kunt u het totaaloverzicht van deelnemers inzien en downloaden.

Persoonlijke noot
Arnold Moerkamp, voorzitter van Zorginstituut Nederland, Jan Vermeer, directeur Maatschappelijke Ondersteuning van VWS, en Reinier ter Kuile, programmadirecteur i-SociaalDomein voor gemeenten en zorgaanbieders, spraken tijdens de bijeenkomst hun waardering uit voor de inzet van alle betrokkenen die werken met iStandaarden. Het draagt bij aan een integrale informatievoorziening die we met alle partijen willen realiseren.

De laatste spreker was Cor van de Linde van Lievegoed. Hij nam de aanwezigen mee op een wandeling over het Lievegoed-terrein, die eindigde in de houtwerkplaats waar de Groene Vink is gemaakt. Namens Zorginstituut Nederland reikte Cor de eerste Groene Vink uit, aan de eigen softwareleverancier. Aansluitend werden een voor een de andere Groene Vinken persoonlijk overhandigd.

Zekerheid
Zorginstituut Nederland toetst iWlz-, iWmo- en iJw-berichten die de softwareleveranciers aanleveren. Als de berichten voldoen aan alle specificaties, van structuur en technische regels tot en met inhoud, ontvangen leveranciers een Groene Vink. Voor leveranciers van gemeenten toetsen we ook de StUF-envelop. De Groene Vink is een erkenning dat de software berichten genereert die aan de eisen voldoen. Het geeft de zekerheid dat de berichten die binnen softwaresystemen gegenereerd worden, in orde zijn

Groene Vink gedurende het hele jaar
Na de feestelijke uitreiking van de Groene Vink voor de release iWlz 1.1 iWmo 2.0 en iJw 2.0 is het heel 2016 nog mogelijk om voor deze releases berichten aan te leveren voor de technische en inhoudelijke toetsing. Bij een positief resultaat wordt u vermeld in de tabel en het Excel-bestand op de overzichtspagina. Met al uw vragen over de toetsing voor de Groene Vink neemt u contact op met het Beheerteam iStandaarden.

Meer weten over de Groene Vink? Bekijk de ​algemene informatiepagina: de Groene Vink voor iStandaarden.


Foto-impressie uitreiking Groene Vink 25 februari 2016primary@149.210.155.96