Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

19 november 2014 – iWmo en iJw zijn de berichtstandaarden die de decentralisatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet (Jw) ondersteunen. Met de standaarden, beheerd door Zorginstituut Nederland, kan in de keten informatie uitgewisseld worden. 

Vanaf 1 januari 2015 kunnen gemeenten en zorgaanbieders gebruikmaken van iWmo en iJw om met elkaar over de zorg en ondersteuning van cliënten te communiceren.

Wanneer gebruiken?
Gemeenten en zorginstellingen waarvan de software op 1 januari 2015 nog niet geschikt is voor het gebruik van de iWmo- en iJw-standaarden, kunnen ervoor kiezen om gebruik te maken van de Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet. Het is een hulpmiddel dat input – uit Excel of handmatig ingebracht – naar een bericht converteert. Daarnaast kunnen gemeenten en zorgaanbieders met de Berichtenconverter ontvangen berichten inzien in een voor hen leesbaar formaat. De Berichtenconverter is in december beschikbaar. 

Ondersteuning van negen berichtspecificaties
De Berichtenconverter is eenvoudig in gebruik, heeft een gebruiksvriendelijke interface, en ondersteunt in totaal negen verschillende berichtspecificaties. Voor de iWmo-standaard ondersteunt de converter de berichten WMO301, WMO303, WMO305 en WMO307. Voor iJw zijn dat JW301, JW303, JW305, JW307 en JW321.

Berichten maken 
Om een bericht te maken dat voldoet aan de iWmo- of iJw-standaard, voeren gebruikers informatie in via de schermen of ze gebruiken een Excel-definitie. De Excel-optie geldt alleen voor de WMO303-, JW303- en JW321-berichten. Na invoer kunnen berichten die door het GGK en het VSP ondersteund worden gewoon via hun infrastructuur worden verstuurd.​


Berichten bekijken
Om een bericht in te zien, leest de gebruiker het bericht in. De Berichtenconverter geeft de inhoud van het bericht in een leesbaar formaat weer.

Validatie
De Berichtenconverter voert een validatie op de technische en in de standaard opgenomen regels uit. De validatie loopt gelijk met de controles van de Validatiemodule.


primary@149.210.155.96