Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Beschikbaarheid Berichtenconverter in 2017

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

12 juli 2016 – Met de komst van de nieuwe releases iWmo 2.1 en iJw 2.1 in 2017 verdwijnt de Berichtenconverter voor Wmo en Jeugdwet van Zorginstituut Nederland. Het betekent dat gebruikers van de Berichtenconverter op zoek moeten naar een alternatief voor de module. 

De Berichtenconverter blijft beschikbaar tot het moment waarop in 2017 de releases iWmo 2.1 en iJw 2.1 ingevoerd worden.

Tijdelijke oplossing
Bij de transitie en decentralisatie van de langdurige zorg en ondersteuning in 2015 is de Berichtenconverter in het leven geroepen als tijdelijke oplossing voor partijen die geen software hebben voor de informatie-uitwisseling via iWmo en iJw.  

Aanleiding: XML
De Berichtenconverter is ongeschikt voor uitwisseling in XML, de primaire taal waarin in 2017 in iWmo 2.1 en iJw 2.1 informatie wordt uitgewisseld. Dit in navolging van iWlz, waarin het landelijke berichtenverkeer sinds juli 2015 in XML verloopt.

Declaratiebericht Jeugd-GGZ
De Berichtenconverter blijft tot januari 2018 beschikbaar voor het declaratiebericht Jeugd-GGZ, de JW321. Dit bericht kent geen inhoudelijke en technische wijzigingen na invoering van iWmo 2.1 en iJw 2.1. Ook de invoering van XML heeft op dit bericht geen invloed. De Berichtenconverter voor het declaratiebericht Jeugd-GGZ blijft in beheer van Zorginstituut Nederland.

Alternatieven
Gebruikt u momenteel de Berichtenconverter en wilt u dat blijven doen, dan raden wij u aan om alvast op zoek te gaan naar een passende oplossing met soortgelijke functionaliteit. Als gebruiker zonder iWmo- of iJw-softwarepakket kunt u mogelijk gebruik gaan maken van de Berichtenapp die VNG lanceert. De app wordt in eerste instantie opgezet als pilot. Een andere optie is om bij marktpartijen op zoek te gaan naar een passende en betaalbare softwareoplossing.

Meer informatie
Op de website van VNG leest u meer over de Berichtenapp. De Berichtenconverter voor Wmo en Jeugdwet vindt u tot het moment waarop de 2.1-releases ingevoerd worden op de vertrouwde plek op deze website. Over de beschikbaarheid voor de JW321 houden we u op de hoogte.

primary@149.210.155.96