Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Bètaversie nieuwe publicatievorm informatiemodellen iStandaarden beschikbaar

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

3 april 2017 – Zorginstituut Nederland werkt aan de vernieuwing van de webpagina’s van de informatiemodellen voor iStandaarden. De inhoud van alle drie de informatiemodellen – voor iWlz, iWmo en iJw – wordt op een gebruiksvriendelijkere manier gepresenteerd. Sinds vandaag staat de bètaversie online.

Inhoudelijk blijven de informatiemodellen voor iStandaarden op dezelfde manier functioneren. Ze brengen net als voorheen de samenhang in processen, bedrijfsregels en berichtspecificaties voor zowel de Wmo en Jeugdwet als de Wlz in kaart.

Wat wel sterk veranderd is, is de publicatievorm van de informatiemodellen. De navigatie in de bètaversie is intuïtiever van opzet. Daarmee beoogt het Zorginstituut gegevens overzichtelijker te presenteren en beter inzicht te geven in de manier waarop gegevens gerelateerd zijn aan elkaar.

Bekijk de bètaversie
De hoofdpagina van de bètaversie toont alle drie de informatiemodellen 'nieuwe stijl':

  • Informatiemodel Wlz (iWlz 1.2)
  • Informatiemodel Jeugdwet (iJw 2.1)
  • Informatiemodel Wmo (iWmo 2.1)

De bètaversie voor iPgb is nog in ontwikkeling.

Hoe verhoudt de bètaversie zich tot de lopende informatiemodellen?
De bètaversies bevatten net als de lopende informatiemodellen de specificaties van iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1. Het is echter zo dat in de bètaversies discrepanties kunnen optreden. Vooralsnog blijven daarom de ‘oude’ informatiemodellen inhoudelijk leidend:

Voornaamste wijzigingen
Alle inhoud uit de lopende informatiemodellen is overgenomen in de nieuwe weergave. De belangrijkste wijzigingen in het tonen van nieuwe informatie zijn:

  • Tabellen en afbeeldingen bieden extra uitleg over de opbouw van het informatiemodel.
  • De heenberichten zijn gemodelleerd in Unified Modeling Language (UML), net zoals in de huidige publicatie. Wat nieuw is, is dat de weergave van de berichten in de nieuwe publicatie meer informatie bevat. Hierdoor is in één overzicht duidelijk wat bijvoorbeeld verplichte elementen en sleutelelementen zijn.
  • Retourberichten zijn niet meer als aparte berichtweergave opgenomen, zoals de heenberichten. De specificaties van de retourberichten worden afgeleid van het heenbericht, volgens vaste regels. Deze vaste regels zijn beschreven in het model, bijvoorbeeld WMO Retour.
  • Casuïstiek is opnieuw vormgegeven. De casuïstiek beschrijft de toepassing van het berichtenverkeer in specifieke situaties.

Enquête: help mee de informatiemodellen te verbeteren
Bent u gebruiker van informatiemodellen voor iStandaarden? Dan bent u van harte uitgenodigd de bètaversie te gebruiken en op basis van uw bevindingen een korte enquête in te vullen. U kunt dat doen tot vrijdag 21 april.

Planning
Zorginstituut Nederland verwerkt de gebruikerservaringen zo veel mogelijk in de definitieve versie van de nieuwe publicatievorm van de informatiemodellen. De vervanging van de bètaversies door de nieuwe vorm staat gepland voor medio mei.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de nieuwe informatiemodellen, de bètaversies en de enquête? Neemt u dan contact op via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48. Zie ook de veelgestelde vragen over het Informatiemodel iStandaarden.


primary@149.210.155.96