Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Bijgewerkte specificaties van iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2 gepubliceerd

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

2 oktober 2017 – Vandaag zijn de bijgewerkte specificaties  gepubliceerd van alle iStandaarden-releases voor 2018. De bevindingen die in de periode ná 3 juli 2017 zijn gedaan, zijn verwerkt het Informatiemodel iStandaardenIn dit bericht leest u over de gewijzigde documentatie in het model en per release.

In de periode juli tot september zijn bevindingen gedaan op de specificaties van 3 juli 2017. De bevindingen hebben geleid tot bijgewerkte specificaties, zoals ze vandaag zijn gepubliceerd.

Documentatie in het Informatiemodel iStandaarden

In het Informatiemodel iStandaarden is deze documentatie  per vandaag gewijzigd:  

Specificaties 
De aanpassingen hebben in een aantal gevallen nieuwe XSD’s tot gevolg:

  • iWmo/iJw 2.2:  nieuwe XSD’s voor WMO303, JW303, WMO304, JW304

  • iWlz 2.0:  nieuwe XSD’s voor alle berichten waar ‘ToewijzingPercentage’ inzit, in verband met een nieuw pattern daarop.  

XSLT’s
De XSLT’s voor iWlz 2.0 zijn vanaf vandaag beschikbaar. De XSLT’s voor iWmo en iJw 2.2 komen uiterlijk 15 oktober beschikbaar.

Bevindingenoverzicht   
In het bevindingenoverzicht staan alle bevindingen die zijn binnengekomen op de definitieve specificaties van 3 juli 2017. Sommige bevindingen staan op ‘toekomstig’. Dat betekent dat de bevinding wordt meegenomen in de voorbereiding op de release ná 2018.

Mutatieoverzicht  
Het mutatieoverzicht geeft weer welke mutaties hebben plaatsgevonden ten opzichte van de lopende release. Het mutatieoverzicht is aangepast naar aanleiding van de bevindingen.

Casuïstiek 
Er is nieuwe casuïstiek opgemaakt om een totaalbeeld te geven van de actuele processen die het berichtenverkeer ondersteunt.

iWlz 2.0

Per 1 april 2018 wordt de nieuwe release met een big bang-scenario in gebruik genomen. Deze nieuwe release staat in het teken van ‘meer maatwerk voor de cliënt en verlaging van de administratieve lasten’.

Om zorgaanbieders te informeren over de consequenties die deze release met zich mee kan brengen voor hun administratieve processen, organiseert Zorginstituut Nederland iWlz on the move. Meer over deze zeven informatieve regiobijeenkomsten en de inschrijfmogelijkheden leest u in dit nieuwsbericht.

iWmo en iJw 2.2

Interne bevindingen
Naast de bevindingen van externe partijen heeft ook Zorginstituut Nederland, samen met programma i-Sociaal Domein en Vektis, een aantal bevindingen gedaan. Deze interne bevindingen passen binnen de kwaliteitsrelease.

Verduidelijking OP266 
Naar aanleiding van onduidelijkheid in de lopende release over aspecifiek toewijzen en meervoudig factureren, is OP266 verduidelijkt. Dit kan consequenties hebben voor de primaire processen van toewijzen en factureren. In de notitie 'aspecifiek toewijzen, meervoudig factureren' (zie Meer informatie) wordt de verduidelijking van OP266 omschreven en toegelicht met voorbeeldsituaties. De functionele uitwerking is hierop aangepast.

Handreiking uitvoeringsvarianten Wmo en Jeugdwet 
In het Informatiemodel iStandaarden Wmo (iWmo 2.2) en het Informatiemodel Jeugdwet (iJw 2.2) zijn de referentieprocessen aangevuld. Onder de procesplaten bij beoordelen, toeleiden, leveren en financiering is informatie opgenomen die afkomstig is uit de Handreiking uitvoeringsvarianten Wmo en Jeugdwet. Zo is de handreiking, die sinds juli 2017 onderdeel uitmaakt van iWmo en iJw, verder geïntegreerd in het informatiemodel. Van de handreiking is een nieuwe versie beschikbaar, zie dit nieuwsbericht.

Waar vindt u de documentatie?  
Alle documentatie die hoort bij de publicatie van de definitieve specificaties is te vinden op de pagina ‘Overzicht documentatie die vanuit elke release in het Informatiemodel iStandaarden bereikbaar is. Daarnaast is de documentatie te vinden op de ontwikkelpagina’s per release en in de iBieb.

Vragen en contact 
Hebt u vragen over de specificaties van iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2  of de documentatie? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via  info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96