Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Bijgewerkte standaardproductcodelijsten voor 2021 beschikbaar

7 oktober 2020 – Ketenbureau i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland publiceren bijgewerkte standaard-productcodelijst voor de Wmo en de Jeugdwet.

De nieuwe codes gaan op 1 januari 2021 in.

Suggesties en aanvullingen uit het werkveld

De publicatie van nieuwe codes maakt standaard deel uit van de jaarlijkse onderhoudscyclus. Gemeenten en aanbieders konden tot 1 september 2020 suggesties doen voor aanvullingen op de standaard-productcodelijsten. Daaruit kwam een aantal verzoeken tot aanpassing. De redactieraad van het Ketenbureau i-Sociaal Domein heeft alle suggesties getoetst. Hun overwegingen en besluit bij elke suggestie vindt u in het ‘Verslag bij bijgewerkte standaardproductcodelijsten 2021’.

 

Aanpassingen Productcodelijst Wmo
In de standaard-productcodelijst Wmo is bij een aantal productcodes de uitvoeringsvariant (inspanningsgericht of outputgericht) toegevoegd aan de omschrijving. Ook zijn op verzoek van de VNG 8 productcodes voor ‘Vervoer begeleiding’ toegevoegd. Deze horen bij het landelijk raamcontract voor ondersteuning.

Aanpassingen Productcodelijst Jeugdwet 
In de standaardproductcodelijst Jeugdwet is ook bij een aantal productcodes de uitvoeringsvariant (inspanningsgericht of outputgericht) toegevoegd aan de omschrijving.

Wat betekenen de wijzigingen voor gemeenten?
Als u als gemeente nieuwe inkoopcontracten sluit of wilt overstappen op standaardproductcodes, gebruik dan de nieuwe standaard-productcodelijsten om te weten welke codes u in 2021 kunt gebruiken.

Wat betekenen de wijzigingen voor zorgaanbieders?
Zolang de afspraken tussen u en de gemeente niet wijzigen, verandert er niets. Als zorgaanbieder spreekt u met de gemeente productcodes af bij het maken van contractafspraken in het inkooptraject.

Waar vindt u de lijsten?
U vindt de standaard-productcodelijsten als download bij dit bericht. Ze zijn ook opgenomen in de iBieb onder 'iWmo (algemeen)' en 'iJw (algemeen)'.

Contact 
Hebt u inhoudelijke vragen over de standaard-productcodelijsten? Neem dan per e-mail contact op met het Ketenbureau i-Sociaal domein via ketenbureau@i-sociaaldomein.nl.

Hebt u vragen over de publicatie van de bijgewerkte standaard-productcodelijsten? Neem dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via het contactformulier.

primary@149.210.155.96