Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Bijzonder kunstwerk voor softwareleveranciers die bijdragen aan kwaliteit gezondheidszorg

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

6 februari 2018 – Zorginstituut Nederland, beheerder van de informatiestandaarden voor de Wlz (Wet langdurige zorg), Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Jw (Jeugdwet) en Pgb (Persoonsgebonden budget), deelt elk jaar een compliment uit aan softwareleveranciers die werken met iStandaarden. Dit compliment heet de ‘Groene Vink’.

Hiermee stimuleert het Zorginstituut bedrijven om software te ontwikkelen die aan de eisen voldoet en die een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van zorg en ondersteuning in Nederland.

Zorgaanbieders in de race voor kunstwerk ‘Groene Vink 2018’
Enthousiaste softwareleveranciers die zich op tijd hebben aangemeld en succesvol de toets van de Groene Vink hebben doorlopen, maken kans om op dinsdag 13 maart het unieke kunstwerk ‘Groene Vink 2018’ te ontvangen.

Dit jaar zijn drie zorgaanbieders geselecteerd om een voorstel te doen voor het kunstwerk ‘Groene Vink 2018’:

Foto: Groene Vink-kunstwerken van de afgelopen jarenEerder uitgereikte Groene Vink-kunstwerken (2009 – 2017)

Vakjury Groene Vink 2018
Een speciaal geselecteerde vakjury beoordeelt op 15 februari op basis van vooraf opgestelde criteria welk artistieke voorstel als beste uit de bus komt en welke zorgaanbieder het kunstwerk Groene Vink 2018 mag produceren. De jury bestaat dit jaar uit:

  • Hetti Willemse (voorzitter), zorginnovator en publicist. Oprichter van PublicArea en Zorgvisite.nl, voormalig directeur SIGRA (Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Amsterdam) en initiatiefnemer van Kunst op je gezondheid en Een hele kunst, manifestaties over talenten van cliënten.
  • Cora Mulder, coördinator bij Stichting De Opstap, kunsteducatie, talentontwikkeling en participatie voor iedereen die van hulpverlening gebruikmaakt.
  • Titus Eliëns, voormalig hoofd collecties Gemeentemuseum Den Haag
  • Cees van ’t Veen, voormalig directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en van het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof
  • Jos Balvers, informatiespecialist en lid kunstcommissie Zorginstituut Nederland

Uitreiking Groene Vink 2018
De feestelijke uitreiking van de Groene Vink-kunstwerken vindt plaats op dinsdagmiddag 13 maart op de locatie van de zorgaanbieder die op 15 februari als winnaar bekend wordt gemaakt.

Meer informatie over de Groene Vink
Op deze pagina leest u meer over de Groene Vink.

----
Meer informatie over iStandaarden
istandaarden.nl is het portaal voor vier informatiestandaarden op het gebied van zorg en ondersteuning: iWlz, iWmo, iJw en iPgb. Zorginstituut Nederland is de beheerder van de standaarden. Met istandaarden.nl ondersteunen we Wlz-, Wmo-, Jeugdwet- en pgb-ketenpartijen.

Met het berichtenverkeer worden op cliëntniveau gegevens uitgewisseld. Dat gebeurt elektronisch. iWlz, iWmo, iJw en iPgb zijn landelijk vastgestelde standaarden die de basis vormen van de informatie-uitwisseling.

Lees ook het artikel dat in december 2017 verscheen in Zorginstituut Magazine: iStandaarden voor soepel berichtenverkeer - voordeel voor cliënt en zorgaanbieder.  

primary@149.210.155.96