Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Brede blik kenmerkt eerste twee Platform IZO-bijeenkomsten van 2016

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

18 maart 2016 – Sinds 1 januari 2016 vallen IZO-activiteiten onder de hoede van Zorginstituut Nederland. De eerste twee maandelijkse bijeenkomsten, op 12 februari en 11 maart, zijn vooral aangewend om inzicht te krijgen in wat er speelt bij de deelnemers, waar hun ambities naar uit gaan en welke onderwerpen zij het liefst aan de orde zien komen.

Onder de nieuwe vlag kent Platform IZO geen grote veranderingen: deelnemers halen en brengen informatie en de bijeenkomsten zijn onafhankelijk. Het ministerie van VWS blijft deelnemen aan het platform. Ook het doel is vrijwel ongewijzigd: signaleren, afstemmen, initiëren.

Een deel van de platformleden heeft aangegeven meer functie te zien in de brede samenstelling van het netwerk en de bijbehorende kennis en expertise dan in kennisdeling en inspiratie alleen. Op die voet gaat Platform IZO verder in 2016.

Daarbij bestaat de wens om breder te kijken. Een van de platformleden: “Het is goed om best practices naar voren te halen, maar blijf ook kijken naar nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld alles rondom nieuwe privacywetgeving. Je denkt dat je goed bezig bent, maar in hoeverre is dat wat je doet niet ad hoc uit het bestaande voortgekomen? Laat je werk beoordelen door de omgeving. We zijn een netwerk en kunnen elkaar helpen door elkaar een spiegel voor te houden.”

Jaarprogramma
Het doel van de eerste bijeenkomsten is dan ook om voor 2016 duidelijk te maken met welke onderwerpen de platformleden te maken hebben en waar de omgeving zich mee bezighoudt. Wat zijn hun speerpunten in de informatievoorziening in de zorg en ondersteuning? En wat zijn interessante raakvlakken? Op die samenhang is de jaarprogrammering van Platform IZO gebaseerd.

De deelnemers kunnen aangeven welke sprekers uit de eerste drie sessies ze in de komende periode aan het woord willen laten met een verdieping op het onderwerp. Aanvullend worden thema’s aangesneden die bijvoorbeeld op innovatief vlak  een duidelijke relatie hebben met het onderwerp.

Eerste bijeenkomst
Op de eerste bijeenkomst, vrijdag 12 februari, heeft elk van de partijen de speerpunten uit het jaarplan gepresenteerd. De link tussen hun plannen en het Toekomstbeeld 2020 van Platform IZO is duidelijk aanwezig en ook vertoonden de speerpunten veel overeenkomst. Sommige deelnemers maakten direct onderlinge afspraken om betrokken te raken bij elkaars initiatieven.

Daarnaast vertelde Herko Coomans (VWS) over i-ontwikkelingen bij het ministerie en Marc van Eck (ActiZ) beschouwde, een jaar na de transitie van de langdurige zorg, de manier waarop de systeemwereld de overgang belemmert.

Tweede bijeenkomst
In de tweede bijeenkomst, op 12 maart, gaf Hans Oosterkamp (voorzitter vanuit Zorginstituut Nederland) een résumé van de speerpunten uit de jaarplannen van de deelnemers. Zijn korte samenvatting wordt nog uitgebreid, waarbij de relatie wordt gezocht met partijen buiten het directe werkveld van zorg en ondersteuning.

In wat daar speelt, gaven sprekers van ICTU, CIBG, Nictiz, LIACS en LRZA al inzicht. Deze blik naar buiten op het veld rondom Platform IZO is een belangrijk uitgangspunt in de jaaragenda. In de komende bijeenkomst, op vrijdag 8 april, krijgt dit een vervolg.

Ad Kroft en Henk Tulner (Inseit) zien IT als de aanjager van heel veel mogelijkheden. Zij deelden hun inzichten in de overgang van een dure API-economie naar een goedkopere blockchain-economie. Daarin vindt bij de informatieoverdracht verificatie van de werkelijkheid op een andere manier plaats. Het vraagt om nieuwe regelgeving, en een andere definitie van ‘eigendom’. De zorg is een kansrijke sector om voorloper te zijn voor blockchain vanwege de hoge mate van standaardisatie.

Alle presentaties van de bijeenkomst van Platform IZO op 12 februari en 11 maart zijn voor u verzameld op deze pagina. Na elke maandelijkse bijeenkomst vullen we de pagina aan met presentaties van de sprekers.

primary@149.210.155.96