Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Conceptspecificaties voor informatiestandaard iEb gepubliceerd

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

16 april 2019 – iEb, ‘i Eigen bijdrage’, is de naam van de nieuwe iStandaard voor informatie-uitwisseling over het Wmo-abonnementstarief tussen gemeenten en het CAK. Vandaag zijn op deze website de conceptspecificaties voor iEb gepubliceerd. iEb wordt per 1 januari 2020 van kracht.

Zorginstituut Nederland heeft de iEb-conceptspecificaties opgesteld in opdracht van de Stuurgroep i-Sociaal Domein en de Stuurgroep Abonnementstarief.

Wet invoering Wmo-abonnementstarief
De conceptspecificaties van iEb zijn gebaseerd op de afspraken die gemeenten en het CAK hebben gemaakt om te voldoen aan de vereiste informatie-uitwisseling voor de wet invoering van het Wmo-abonnementstarief, die op dit moment in voorbereiding is.

Set functionele requirements
De basis van de conceptspecificaties wordt gevormd door een set van functionele requirements die onder leiding van de Projectgroep GA2020 (Gegevensuitwisseling Abonnementstarief 2020) is opgesteld. Het Zorginstituut heeft vervolgens met vertegenwoordigers van de VNG, gemeenten, het CAK en softwareleveranciers de conceptspecificaties voor iEb opgesteld. De Projectgroep GA2020 heeft de functionele requirements beschreven in de ‘Toelichting Informatiemodel iStandaarden (iEb)’ die u kunt downloaden onder ‘Meer informatie’.

U kunt de conceptspecificaties reviewen tot donderdag 25 april
Partijen hebben tot 25 april de tijd om de conceptspecificaties voor iEb te reviewen. U kunt uw beoordeling van de voorlopige specificatie e-mailen naar info@istandaarden.nl.

Aanpassing Informatiemodel iStandaarden
De conceptspecificaties van iEb zijn opgenomen in het Informatiemodel iStandaarden (iEb). (iEb). De noodzakelijke update van het model is meteen aangewend om een kleine wijziging door te voeren in het Informatiemodel iStandaarden (iWmo 2.3 en iJw 2.3).

Het gaat om het laten vervallen van de ‘conditie’ CD061 bij BerekendBedrag. Het bleek dat het crediteren van een declaratie die eerder in de 2.2-releases was ingediend, in bepaalde situaties uitval opleverde in de 2.3-releases. Door het laten vervallen van CD061 bij BerekendBedrag treedt deze uitval niet meer op. De correctie wordt per 1 juli 2019 van kracht.

Zie de documentatiepagina met het overzicht van alle documenten van het Informatiemodel iStandaarden (iWmo 2.3)

Contact
iEb is een iStandaard in ontwikkeling. Op termijn krijgt alle documentatie van iEb een plaats onder het tabblad ‘iStandaarden’ op deze website.

Zie ook de documentatiepagina met het overzicht van alle documenten van het Informatiemodel iStandaarden (iEb). 

Hebt u vragen over iEb? Neemt u dan contact op via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96