Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Conceptspecificaties voor informatiestandaard iPgb 2.1 gepubliceerd

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

10 juli 2019 – Zorginstituut Nederland heeft vandaag de conceptspecificaties gepubliceerd van de nieuwe iPgb-release: iPgb 2.1. De nieuwe release wordt per 1 januari 2020 van kracht.

Zorginstituut Nederland heeft de conceptspecificaties van iPgb 2.1 opgesteld in opdracht van de VNG en Zorgverzekeraars Nederland en de specificaties zijn afgestemd met ketenpartijen, softwareleveranciers en ketenpartners.

Aanleiding voor de release iPgb 2.1
Vanaf eind 2019 wordt het werken met het PGB2.0-systeem gefaseerd ingevoerd. Dit houdt in dat gemeenten en zorgkantoren in verschillende tranches kunnen aansluiten op het portaal van het PGB2.0-systeem. Om berichten uit te kunnen wisselen met het portaal wordt gebruikgemaakt van iPgb-berichten.

Over iPgb 1.0 en iPgb 2.0
De huidige iPgb 2.0-versie is in 2017 gepubliceerd maar niet met een verplicht karakter ingevoerd. Een aantal partijen werkt nog met de iPgb 1.0-versie of werkt nog helemaal niet met het iPgb-berichtenverkeer.

Om aan te sluiten op het PGB2.0-systeem is het noodzakelijk om minimaal iPgb 2.0-berichten uit te kunnen wisselen. Om de veldpartijen te ondersteunen bij de aansluiting, is het noodzakelijk gebleken om de huidige iPgb 2.0-standaard te optimaliseren zodat alle partijen op de juiste manier de berichten kunnen gebruiken.

Uitgangspunten voor iPgb 2.1
iPgb 2.1 komt tot stand op basis van doorontwikkeling van iPgb 2.0. Dit zijn de uitgangspunten bij de ontwikkeling van de release:

  • Afwijken van bestaande releaseplanning en -aanpak vanwege de korte inventarisatiefase en waarschijnlijk kortere bouw- en testfase;
  • Alleen de noodzakelijke aanpassingen doorvoeren die nodig zijn voor veldpartijen om de nieuwe iPgb-standaard goed in gebruik te nemen en aan te laten sluiten op hun dagelijkse administratieve processen.

Lichte minor release met minimale impact
iPgb 2.1 is een lichte, minor release. Team Informatiestandaarden van Zorginstituut Nederland voert alléén noodzakelijke aanpassingen door, waarbij wel veel aandacht is voor verduidelijking van werkprocessen van iPgb-gebruikers.

Op deze processen heeft de release minimale impact en ook de technische impact is minimaal. Werkprocessen kunnen daardoor zoals gebruikelijk doorgaan en ook kunnen de meest noodzakelijke gegevens worden uitgewisseld.

Een lichte minor release nu maakt capaciteit en tijd vrij om vroegtijdig een grondige voorbereiding te starten voor een zwaardere major release op een later moment. In die release kan optimale ondersteuning van het bestaande proces bekeken worden, en een uitbreiding van de functie van de huidige berichten binnen de iPgb-standaard.

Waar vindt u de conceptspecificaties van iPgb 2.1?
De conceptspecificaties van iPgb zijn opgenomen in het Informatiemodel iStandaarden (iPgb 2.1). Ze staan ook op de documentatiepagina met het overzicht van alle documenten die deel uitmaken van het Informatiemodel iStandaarden (iPgb 2.1) en op de ontwikkelpagina iPgb 2.1 in het iPgb-menu. 

In de iBieb vindt u alle iPgb-documentatie, gesorteerd per release.

U kunt de conceptspecificaties reviewen tot en met 4 augustus 2019
Partijen hebben tot en met 4 augustus 2019 de tijd om de conceptspecificaties voor iPgb 2.1 te reviewen. U kunt uw beoordeling van de conceptspecificaties e-mailen naar info@istandaarden.nl.

Contact
Hebt u vragen over iPgb? Bekijk de iPgb-pagina's op deze website of neem contact op via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

 


primary@149.210.155.96