Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Conversie iWmo en iJw 1.0 vs 2.0: wat zijn de uitgangspunten?

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

1 oktober 2015 – Nog drie maanden, en dan worden de nieuwe berichtstandaarden iWmo en iJw 2.0 in gebruik genomen. Vanaf 1 januari 2016 worden de versies 2.0 geïmplementeerd. Als implementatie voor een organisatie op 1 januari 2016 nog niet mogelijk is, is conversie van toepassing.

In dit nieuwsbericht vindt u alle informatie over de uitgangspunten en regels die gelden bij de conversie van de oude naar de nieuwe standaard en andersom.

Voor de conversieregels hanteren we voor alle iWmo- en iJw-berichten dezelfde uitgangspunten. Ze staan in het document 'Uitgangspunten bij conversie iWmo en iJw versie 1.0 < > 2.0'.

Conversieregels per bericht
Daarnaast zijn conversieregels per bericht opgesteld. Vektis heeft de conversieregels opgesteld voor de declaratieberichten. Voor de overige berichten heeft Zorginstituut Nederland de regels opgesteld. 

Declaratieberichten (Vektis)

Overige berichten (Zorginstituut Nederland)

  • WMO301, WMO302, WMO305, WMO306, WMO307, WMO308: zie 'Conversieregels iWmo 2.0 < > 1.0'
  • JW301, JW302, JW305, JW306, JW307, JW308: zie 'Conversieregels iJw 2.0 < > 1.0'

Voorbereiding in 1.0-versies
De conversieregels gaan ervan uit dat benodigde voorbereidingen in de 1.0-versies zijn doorgevoerd. Om gebruik te maken van conversie, dient de software te worden aangevuld met nieuwe productcategorieën Jeugd (iJw 1.0) en de gewijzigde codelijst EENHEID (iJw 1.0 en iWmo 1.0). Zie voor meer informatie het nieuwsbericht Aanpassingen in iWmo en iJw 1.0 nodig voor overgang naar 2.0

Let op: foutmeldingen verwijderde rubrieken
Zowel in iJw 2.0 als in iWmo 2.0 is, vergeleken met de 1.0-versies, een aantal records en rubrieken verwijderd. Dat heeft soms tot gevolg dat de inhoud van een bericht na conversie dusdanig verandert dat het bericht een andere betekenis krijgt of technisch onjuist is. De conversiedienst converteert berichten met deze informatie niet. De gegevens die leiden tot uitval in de conversiedienst zijn te herkennen door een rode markering in de conversieregeldocumenten.

Conversiedienst
Voor partijen die de nieuwe standaard op 1 januari 2016 nog niet geïmplementeerd hebben, wordt tijdig een conversiedienst beschikbaar gesteld. Zodra meer informatie over deze dienst beschikbaar is, informeren we u via deze website.

Conversieregels iWlz
Ook de conversieregels voor de overgangsperiode van iWlz 1.0 naar iWlz 1.1 staan in het menu rechts.

Meer informatie
Hebt u vragen over de conversieregels voor iStandaarden of over de conversiedienst? Neemt u dan contact op met het Beheerteam iStandaarden via info@istandaarden.nl.

primary@149.210.155.96