Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Correcties op BEP-model Wlz van 4 september

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

10 september 2014 – Vanuit de keten heeft Zorginstituut Nederland in de afgelopen dagen enkele reacties ontvangen op het BEP-model voor de release iWlz 1.0, dat deze week is gepubliceerd.

We zijn onmiddellijk aan de slag gegaan om de bevindingen te verwerken in het model. Ze waren van dien aard dat we het BEP-model opnieuw gepubliceerd hebben. .

Waar gaat het om?

  • In het AW33-bericht was de EINDDATUM (2514) verwijderd uit het Zorgzwaartepakketrecord (toegewezen).
  • Aan het ZK33-bericht was een extra rubriek EINDDATUM (2520) toegevoegd aan het Zorgzwaartepakketrecord (toegewezen).
  • In de XSD’s van IO31, AW33, ZK33 en de bijbehorende retourberichten was bij DatumBopz het type onvolledig.

In de nieuwe versie van het BEP-model voor de release iWlz 1.0 zijn deze punten hersteld. Onze excuses in geval u in de tussentijd hinder hebt ondervonden.

primary@149.210.155.96