Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

De conversieregels voor iWmo 2.1 en iJw 2.1 zijn beschikbaar

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

1 december 2016 – Op 1 april 2017 wordt versie 2.1 van de berichtenstandaarden iJw en iWmo van kracht. Op 3 april 2017 worden de standaarden daadwerkelijk in gebruik genomen. Vanaf die datum worden alleen nog berichten uitgewisseld in versie 2.1.

Ten opzichte van de 2.0-versies zijn in iJw 2.1 en iWmo 2.1 wijzigingen doorgevoerd die een conversie in de systemen van softwareleveranciers, zorgaanbieders en gemeenten tot gevolg kunnen hebben. In de twee documenten bij dit bericht staat om welke wijzigingen het gaat en hoe u ermee omgaat.

Daarnaast geven de documenten geven duidelijkheid over de gewijzigde codetabellen die in gebruik worden genomen vanaf release 2.1. Beschreven wordt om welke aanpassingen het gaat en welke gegevens geconverteerd moeten worden.

Hebt u vragen of opmerkingen over de conversieregels voor iWmo en iJw 2.1? Neemt u dan contact op via info@istandaarden.nl.    

primary@149.210.155.96