Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

De eerste referentiegroep-bijeenkomsten voor de iStandaarden-releases van 2022 komen eraan

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

7 december 2020 – Zorginstituut Nederland is gestart met de voorbereidingen voor de iStandaarden-releases van 2022. Zoals gebruikelijk bij het vormgeven van nieuwe releases organiseren we referentiegroepbijeenkomsten voor iWlz en voor iWmo/iJw/iEb, waarin wij samen met alle partijen wijzigingsverzoeken uitwerken.

Ter voorbereiding hiervoor worden op dit moment wijzigingsverzoeken voor de releases geïnventariseerd bij alle betrokken partijen van iStandaarden. Ook analyseren we de impact van nieuwe wet- en regelgeving op de gegevensuitwisseling binnen de domeinen. Daarnaast werken we samen met de Stuurgroep iWlz en met de Stuurgroep en het Ketenbureau i-Sociaal Domein aan de voorbereiding van de kadernota’s voor de 2022-releases van iWlz, iWmo, iJw en iEb.

Samen aan de slag tijdens de referentiegroepbijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten worden wijzigingsverzoeken voor de volgende releases functioneel en technisch uitgewerkt door vertegenwoordigers van ketenpartijen en stakeholders. Hierbij staat de functionele behoefte voorop. We analyseren met elkaar de functionele behoefte en onderzoeken de verschillende technische oplossingen, inclusief de impact daarvan.

De referentiegroepen hebben een adviserend karakter. Op basis van de resultaten uit de referentiegroepbijeenkomsten wordt door het Zorginstituut een advies voor de releases 2022 opgesteld.

Online bijeenkomsten

De referentiegroepbijeenkomsten worden in verband met de huidige corona maatregelen online georganiseerd. Zodra de maatregelen het toelaten kijken we of er eventueel op een later moment bijeenkomsten fysiek kunnen plaatsvinden.

Planning

iWmo/iJw/iEb

Wijzigingsverzoeken kunnen nog tot en met 31 december 2020 worden ingediend. Hebt u een verzoek? Uw reactie is zeer welkom. Dien uw verzoek(en) in via dit formulier. De reeds bij ons bekende issues en wensen kunt u inzien op het gepubliceerde bevindingenoverzicht.

In januari starten we met de referentiegroepen iWmo/iJw/iEb. Er zijn in 2021 vier plenaire bijeenkomsten gepland:

 • Donderdag 21 januari
 • Dinsdag 2 maart 2021
 • Dinsdag 6 april 2021
 • Dinsdag 18 mei 2021

Tussen deze bijeenkomsten door worden wijzigingsverzoeken in kleinere subgroepen uitgewerkt. Tijdens de plenaire bijeenkomsten worden de uitwerkingen van de subgroepen gepresenteerd en wordt gezamenlijk besloten tot een advies ten aanzien van de releases.

iWlz

Voor iWlz kunt u tot en met 31 december 2020 uw wensen en wijzigingsverzoeken voor de volgende release indienen door te mailen naar info@istandaarden.nl (onderwerp 'Ik wil een wijzigingsverzoek voor iWlz indienen').

De referentiegroepbijeenkomsten 2021 voor iWlz zijn gepland op:

 • Donderdag 14 januari
 • Donderdag 11 februari
 • Donderdag 11 maart
 • Donderdag 8 april
 • Donderdag 29 april (reserve)

Voor zowel iWmo/iJw/iEb als iWlz worden de tijden voor de bijeenkomsten nog vastgesteld en binnenkort bekend gemaakt.

Deelnemen

De referentiegroepen vertegenwoordigen het volledige werkveld. Wij vinden het belangrijk dat er een goede vertegenwoordiging is van alle betrokken partijen.

Van iedere deelnemer verwachten we:

 • Actieve inzet voor, tijdens en na de referentiegroepbijeenkomsten
 • Inhoudelijke en ketenbrede kennis van processen rondom gegevensuitwisseling
 • Ketenbreed denken: nastreven van administratieve lastenverlichting voor de hele keten
 • Mandaat vanuit de eigen organisatie om te adviseren over wijzigingsverzoeken

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de referentiegroepen, meldt u dan aan. Als u al eerder hebt deelgenomen aan de referentiegroepen en geïnteresseerd bent om ook dit jaar weer mee te doen, vragen wij u om u opnieuw aan te melden.

Contact

Hebt u vragen over de referentiegroepbijeenkomsten? Neem dan contact op met de domeinadviseur iWlz (Irene Zijlstra) of iWmo/iJw/iEb (Anita Kamies) via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96