Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

De eerste referentiegroepbijeenkomsten voor de iStandaarden-releases van 2020 komen eraan

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

18 december 2018 – Zorginstituut Nederland is al druk bezig met de voorbereidingen voor de iStandaarden van 2020. Zoals gebruikelijk bij nieuwe releases organiseren we referentiegroepbijeenkomsten voor iWlz en voor iWmo/iJw. In dit overleg werkt een afvaardiging van iStandaarden-gebruikers aan de functionele en technische voorbereiding van de releases. 

Momenteel analyseren we de impact van nieuwe wet- en regelgeving op de gegevensuitwisseling binnen de domeinen. Daarnaast onderzoeken we welke ontwikkelingen van invloed kunnen zijn op de nieuwe release. Ook werken we samen met de Stuurgroep en Ketenbureau i-Sociaal Domein en de Stuurgroep iWlz aan de voorbereiding van de kadernota’s voor de 2020-release van iWlz, iWmo en iJw.

Meerwaarde

De referentiegroepbijeenkomsten voor iWlz en voor iWmo/iJw zijn bijzonder waardevol. De frisse en kritische blik van de ketenpartners en veldpartijen geeft zekerheid dat Zorginstituut Nederland het berichtenverkeer in de langdurige zorg en het sociaal domein doorontwikkelt op een manier die past bij iStandaarden-gebruikers.

Deelnemen

De referentiegroepen vertegenwoordigen het volledige werkveld. Hebt u eerder deelgenomen aan de bijeenkomsten? Dan nodigen wij u binnenkort persoonlijk uit. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om u als nieuwe deelnemer aan te melden.

Van iedere deelnemer verwachten we:

 • actieve betrokkenheid en inzet over wijzigingsverzoeken voor de nieuwe release (ook buiten de geplande referentiegroepen);
 • inhoudelijke en ketenbrede kennis van de bestaande processen rondom gegevensuitwisseling;
 • mandaat vanuit de eigen organisatie en een achterban om te adviseren over wijzigingsverzoeken.

Uitnodigingen

Eind december versturen we de uitnodiging aan de deelnemers van 2018. Interesse als nieuwe deelnemer? Laat het ons weten via info@istandaarden.nl. We zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Voor uw agenda

 • Woensdag 30 januari 2019: gezamenlijke kick-off
 • Dinsdag 5 februari 2019: 1e functionele referentiegroep iWlz
 • Donderdag 7 februari 2019: 1e functionele referentiegroep iWmo/iJw
 • Dinsdag 5 maart 2019: 2e functionele referentiegroep iWmo/iJw
 • Donderdag 7 maart 2019: 2e functionele referentiegroep iWlz
 • Dinsdag 26 maart 2019: 1e technische referentiegroep iWmo/iJw
 • Donderdag 28 maart 2019: 1e technische referentiegroep iWlz
 • Dinsdag 16 april 2019: 2e technische referentiegroep iWmo/iJw
 • Donderdag 18 april 2019: 2e technische referentiegroep iWlz
 • Donderdag 25 april 2019: gezamenlijke afsluiting

Tijd en locatie voor de bijeenkomsten worden nog vastgesteld en binnenkort bekendgemaakt.

Kick-off en andere bijeenkomsten
De kick-off is een middagbijeenkomst waar we de kadernota’s met u delen en vooruitblikken op de gewenste doorontwikkelingen. We doen dat met alle functionele- en technische deelnemers, voor alle drie de releases. Na deze korte introductie wordt de groep gesplitst. Per iStandaard-domein gaan we in de bijeenkomst dan dieper in op de wensen.

De datum van de overige bijeenkomsten is onder voorbehoud. Afhankelijk van de functionele inhoud die wordt vastgesteld voor de releases en de benodigde technische uitwerking worden eventueel meer of juist minder bijeenkomsten gehouden.

Stand van zaken nieuwe releases

Release iWmo 2020 en iJw 2020
Het Zorginstituut heeft al diverse wijzigingsverzoeken ontvangen. Momenteel verzamelen we de verzoeken en beoordelen we of ze deel kunnen uitmaken van de nieuwe releases. Wat we zien is dat de wijzigingsverzoeken vooral gericht zijn op verduidelijking van declareren en factureren, op verdere aanscherping van afspraken en het ondersteunen van wijzigingen. Daarnaast verwachten we dat de nieuwe release ondersteuning gaat bieden aan de ontwikkelingen rond de eigen bijdrage, het woonplaatsbeginsel en de werkagenda van het Ketenbureau i-Sociaal Domein.

Release iWlz 2020
Bij de beoordeling van de nieuwe release nemen we vooral de impact op de ontwikkeling van het nieuwe netwerkmodel mee (Actieprogramma iWlz). Bij het Zorginstituut is inmiddels een aantal bevindingen bekend. Voordat we wijzigingsverzoeken kunnen verwerken in de nieuwe release, gaan we aan de hand van een uitgebreide businesscase met het volledige werkveld bespreken of de verzoeken voldoende voordeel opleveren als we ze verwerken in het huidige estafettemodel.

Contact
Hebt u vragen over de referentiegroepbijeenkomsten? Neem dan contact op met de domeinadviseurs iWlz of iWmo/íJw via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96