Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

De nieuwe website is online: iStandaarden.nl

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

1 juli 2014 – iStandaarden.nl geeft u snel en overzichtelijk toegang tot de informatie die u nodig hebt om te kunnen werken met de standaarden voor de AWBZ, Wlz en de Wmo.

Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling draagt bij aan transparantie en efficiëntie, en levert beleids- en sturingsinformatie op voor de hele keten. 

Samenhang door standaardisatie
Zorginstituut Nederland wil samen met betrokken partijen samenhang aanbrengen tussen de standaarden in de zorg en ondersteuning. Met iStandaarden.nl helpen we ketenpartijen in de AWBZ, Wlz en Wmo bij de uitvoering van de langdurige zorg en ondersteuning.

Afbouw Zorgregistratie Portaal
Het bekende Zorgregistratie Portaal, www.zorgregistratie.nl, kunt u vanaf nu alleen nog gebruiken om in te loggen voor de modules. Het besloten deel van de oude website wordt in de komende maanden gefaseerd overgeheveld naar iStandaarden.nl. We houden u daarvan op de hoogte.

Wijzig de url en andere uitingen
Zorginstituut Nederland stelt het zeer op prijs als de ketenpartners en andere betrokkenen bij iStandaarden op hun website, en eventueel in andere uitingen, het nieuwe web- en e-mailadres opnemen:

website www.istandaarden.nl
e-mail info@istandaarden.nl

Contact
Uw vragen over de website, en al uw andere opmerkingen en suggesties over de inhoud van iStandaarden kunt u stellen per e-mail of telefonisch: (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96