Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

De referentiegroepen voor de 2019-releases iStandaarden gaan van start

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

7 februari 2018 – In de eerste week van maart vinden de eerste functionele referentiegroepbijeenkomsten voor iWlz, iWmo en iJw plaats. Deze bijeenkomsten markeren het begin van de inhoudelijke voorbereiding voor de iStandaarden-releases van 2019.

In dit bericht leest u over het doel van de bijeenkomsten, de mogelijkheden om deel te nemen en de manier waarop u zich kunt aanmelden.

Tijdige voorbereiding
Terwijl de iStandaarden-releases voor 2018 nog van kracht moeten worden (per 1 april 2018) gaat de voorbereiding voor de 2019-releases binnenkort beginnen. De eerste stap is om met alle partijen die werken met het iWlz-, iWmo- of iJw-berichtenverkeer kaders en wijzigingsverzoeken te bespreken. Dat gebeurt in functionele referentiegroepen. In de week van 5 maart is de eerste bijeenkomst.

Voor zowel iWlz als iWmo/iJw worden twee functionele referentiegroepbijeenkomsten en twee technische referentiegroepbijeenkomsten gehouden.

Spreker tijdens een referentiegroepbijeenkomst in 2017

Deelnemende organisaties
Alle partijen die werken met het iWlz-, iWmo- of iJw-berichtenverkeer zijn vertegenwoordigd in de functionele referentiegroep:

 • zorgkantoren;
 • zorgaanbieders;
 • gemeenten;
 • CIZ;
 • CAK;
 • brancheverenigingen;
 • Zorgverzekeraars Nederland;
 • Vektis;
 • SVB;
 • NZa;
 • het ministerie van VWS;
 • VNG Realisatie (voorheen KING);
 • softwareleveranciers;
 • Zorginstituut Nederland (organisator).

Doel van de bijeenkomsten
In de referentiegroep worden de wijzigingsverzoeken voor iStandaarden samen met de partijen uit het veld vormgegeven en besproken. Op basis hiervan wordt uiteindelijk de functionele inhoud voor de nieuwe releases vastgesteld. Na de functionele inbreng worden in de technische referentiegroepen de specificaties verder uitgewerkt.

Profiel deelnemers
Als organisator streeft Zorginstituut Nederland naar kwalitatieve en inhoudelijke bijeenkomsten waarin voldoende ruimte is voor diepgaande en constructieve dialogen. Deelnemers beschikken over:

 • actieve denkkracht en ze leveren inbreng over wijzigingsverzoeken voor de nieuwe releases;
 • inhoudelijke kennis van de bestaande processen rondom gegevensuitwisseling;
 • mandaat vanuit de eigen organisatie en een achterban om te adviseren over wijzigingsverzoeken.

Ook deelnemen?
Deze week worden de uitnodigingen verstuurd aan de deelnemers van vorig jaar. Heeft uw organisatie geen uitnodiging ontvangen, wilt u ook graag meedenken en herkent u zich in het deelnemersprofiel? U kunt zich tot 24 februari aanmelden via info@istandaarden.nl, met in uw bericht een korte motivatie.

De voorbereiding
Ter voorbereiding op de referentiegroepbijeenkomsten ontvangen deelnemers vooraf informatie over de wijzigingsverzoeken die ingediend zijn. Dat geeft hen de mogelijkheid om alvast de impact van de wijzigingsverzoeken voor te leggen aan de achterban of in de organisatie onder de aandacht te brengen. Daarmee ontstaat een goed uitgangspunt om in de referentiegroep te bespreken.

De ontwikkeling van de 2019-releases volgen
Tijdens de ontwikkeling van de 2019-releases wordt informatie over wijzigingsverzoeken en gespreksverslagen beschikbaar gesteld op deze website. Elk van de drie 2019-releases krijgt een eigen ontwikkelpagina onder het tabblad ‘iStandaarden’.

Meer informatie
Hebt u vragen over de referentiegroepen of het releaseproces van iStandaarden? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96