Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

De referentiegroepen voor de 2021-release van iWmo en iJw gaan 9 september van start

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

29 augustus 2019 – Het doel van deze referentiebijeenkomsten is dat er afstemming plaatsvindt tussen een zo breed mogelijke afvaardiging van gemeenten, aanbieders, softwareleveranciers en andere ketenpartijen die werken met de informatiestandaarden voor de Wmo en Jeugdwet. Dat zorgt ervoor dat met de nieuwe releases voor de Wmo en Jeugdwet processen sneller en soepeler kunnen plaatsvinden.


Samen werken aan een nieuwe release
In een referentiegroepbijeenkomst bespreken de deelnemers wensen en eisen voor de nieuwe releases van iWmo en iJw en werken ze deze gezamenlijk verder uit. Door met elkaar te sparren geven ze de uitwerking van de releases zo veel mogelijk richting. Dat helpt bij een snelle en soepele  voorbereiding van de releases in de periode daarna.

Data van de bijeenkomsten
De komende referentiegroepbijeenkomsten markeren het begin van de voorbereiding voor de iStandaarden-releases iWmo en iJw die begin 2021 van kracht worden. Er zijn vier bijeenkomsten gepland: op 9 en 30 september, op 11 november en op 16 december. Steeds van 10.00 – 16.00 uur op de vertrouwde locatie in Amersfoort.


Nieuwe opzet
Anders dan bij eerdere releases wordt de strikte scheiding in functionele en technische referentiegroepen losgelaten. De ervaring wijst uit dat daarmee de efficiëntie van de bijeenkomsten groter wordt. In de nieuwe opzet worden nog steeds eerst processen en functionele vraagstukken bekeken en vervolgens uitgewerkt in een vorm die past bij het informatiemodel. Maar dit gebeurt nu alle bijeenkomsten met dezelfde groep. Deze nieuwe aanpak is een wens van alle ketenpartijen die tijdens de afsluitende bijeenkomst van de voorgaande release is uitgesproken.


Meer informatie
Wilt u meer weten over de referentiegroepbijeenkomsten, die georganiseerd worden door Zorginstituut Nederland? Neemt u dan contact op via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.


 


primary@149.210.155.96