Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

De XSLT’s voor iWmo 2.3 en iJw 2.3 zijn beschikbaar

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

1 augustus 2018 – In navolging van de publicatie van de definitieve specificaties van iWmo 2.3 en iJw 2.3 op 16 juli, publiceert het Zorginstituut vandaag de bijbehorende XSLT’s. Een XSLT is een technisch hulpmiddel voor softwareapplicaties om op XML-berichten aan de bron element-overstijgende controles uit te voeren.

XSLT’s komen van pas bij het correct opstellen van berichten door de verzender en het uitvoeren van controles door de ontvanger. Met XSLT's kunnen softwareontwikkelaars de controles binnen hun software optimaal laten plaatsvinden op de nieuwe release die op 1 april 2019 ingaat.

XSLT’s bij de declaratie- en factuurberichten
Tot versie 2.2 werden de XSLT’s vanuit Vektis geleverd, vanaf heden is het Zorginstituut de leverende partij. Het verschil met de vorige set XSLT's, die behoren bij de 2.2-releases, is de werking van de XSLT's van iWmo 2.3 en iJw 2.3.

Met de publicatie van de nieuwe XSLT’s zijn nu ook de declaratie- en factuurberichten in lijn gebracht met de werking van de overige XSLT’s binnen de iWmo- en iJw-standaarden.

Over de XSLT’s voor iWmo 2.3 en iJw 2.3
De XSLT’s ondersteunen een aantal controles op de XML-berichten:

  • Met de output van de controles is het mogelijk om binnen de softwareapplicatie vast te stellen of er een fout in een bericht is aangetroffen of niet.
  • Als een ontvangende partij fouten aantreft bij controles die zijn gespecificeerd in de XSLT, dan koppelt de partij dat terug met een generieke code op berichtniveau: retourcode 0001. Nadere duiding van de fout is niet nodig. De ontvangende partij kan met behulp van de XSLT de plaats en de aard van de fout achterhalen.

Documentatie
De XSLT’s voor de iStandaarden iWmo 2.3 en iJw 2.3 en de handleiding vindt u onder ‘Meer informatie’. Dezelfde documentatie is per iStandaard opgenomen op de ontwikkelpagina’s van iWmo 2.3 en iJw 2.3. De XSLT’s worden aangeboden als zip-file: één voor de Wmo en één voor de Jeugdwet.

Bevindingen melden
U kunt uw bevindingen op de XSLT’s doorgeven aan de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.primary@149.210.155.96